مطالعه سطح اضطراب رقابتی ورزشی بسکتبالیست های نخبه و ارتباط آن با آسیب دیدگی‌های ورزشی

تاثیر و مقایسه دو روش تمرینی آمادگی جسمانی بر قابلیت‌های جسمانی و حرکتی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد
مقایسه دو شیوه طب سوزنی و ورزش درمانی برای بهبود عملکرد مفاصل و عضلات تنه در بیماران کمر درد
مقایسه زمان عکس‌العمل، زمان حرکت و زمان پاسخ میان ورزشکاران زبده و افراد غیرورزشکار
بررسی میزان شیوع آسیبهای ورزشی در مدارس متوسطه (پسرانه) شهرستان مشهد در سال تحصیلی 76-77
بررسی تاثیر فعالیتهای بدنی و بازی در تحول ذهنی کودکان پیش‌دبستانی
بررسی اثر تمرینات منتخب پلایومتریک بر توان بیهوازی و چابکی بازیکنان والیبال
بررسی میزان علاقه و بهره‌گیری مدیران سازمان تربیت بدنی و فدراسیون‌های ورزشی از رایانه
بررسی رابطه قد و وزن دانش‌آموزان پسر دبستانهای چهار منطقه منتخب از شهر تهران در سال 1368
بررسی و مقایسه ترکیبات بدن، قدرت ، Vo2MAx و توان بیهوازی وزنه‌برداران زبده با افراد غیرورزشکار
تاثیر دو نوع تمرینات ذهنی و تمرینات بدنی بر زمان واکنش (ساده و انتخابی) دانشجویان پسر غیرنخبه دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
بررسی ارتباط بین رشد حرکتی و رشد اجتماعی در دانش‌آموزان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار سوم راهنمایی منطقه 6 شهر تهران
بررسی تاثیر وجود معلم ورزش در دوره ابتدایی (کلاس سوم) بر توسعه توانائیهای ادراکی-حرکتی دانش‌آموزان پسر شهرستان ارومیه در سال تحصیلی 71-72
بررسی و مقایسه برخی ویژگیهای انتروپومتریک ، فیزیولوژیک و شاخصهای اجرای مهارت بین بسکتبالیستهای تیم ملی بزرگسالان با تیم ملی جوانان
*