مقایسه رفتارهای مربوط به اختلالات خوردن در میان دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه اصفهان

بررسی ویژگیهای شخصیتی دانشجویان ورزشکار نخبه
تاثیر فعالیتهای هوازی بر میزان استرس دانش‌آموزان پسر مقطع دبیرستان منطقه 19 شهر تهران
بررسی رابطه بین توانائیهای ادراکی-حرکتی در دانشجویان دختر ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه تهران (نظریه اختصاصی هنری)
تاثیر تمرینات با وزنه منتخب بر میزان سرعت و چابکی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز
بررسی وضعیت بدنی ورزشکاران تیم‌های ملی و مقایسه آن با وضعیت بدنی شاخص و ارائه تمرینات اصلاحی
بررسی انتقال دو طرفه سرویس بلند بدمینتون و همچنین ارتباط آن با هوش سن و تیپ بدنی در دانش‌آموزان دختر مقاطع راهنمایی و متوسطه آموزش و پرورش م
تاثیر یک برنامه منتخب ورزشی (هوازی) بر سلامت روان در معتادین زندان مرکزی استان سیستان و بلوچستان
بررسی و تجزیه و تحلیل شیوه رفتاری و آموزشی معلمین تربیت بدنی و ورزشی مدارس راهنمایی پسرانه شمال استان خراسان
بررسی و مقایسه اندازه‌ها و ترکیبات بدنی ورزشکاران نخبه والیبال و بسکتبال باشگاههای بانوان استان تهران
مقایسه عملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی نظام آموزش حضوری با راه دور و ارائه الگوی برنامه‌ریزی تربیت بدنی از راه دور
بررسی همبستگی بین فعالیتهای حرکتی و بهره هوشی دانش‌آموزان پسر کلاسهای سوم راهنمائی تحصیلی شهرستان شهریار
اعتبار نمره آزمون عملی در پیش‌بینی موفقیت تحصیلی کلیه دانشجویان پذیرفته شده سال 56 دوره لیسانس تربیت بدنی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
درمان انزواطلبی کودکان بروش بازی درمانی
*