اثر برنامه تمرینی ایروبیک بر سلامت روان زندانیان زن معتاد زندان مرکزی زاهدان

تاثیر تمرینات با وزنه منتخب بر میزان سرعت و چابکی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز
بررسی وضعیت بدنی ورزشکاران تیم‌های ملی و مقایسه آن با وضعیت بدنی شاخص و ارائه تمرینات اصلاحی
بررسی انتقال دو طرفه سرویس بلند بدمینتون و همچنین ارتباط آن با هوش سن و تیپ بدنی در دانش‌آموزان دختر مقاطع راهنمایی و متوسطه آموزش و پرورش م
تاثیر یک برنامه منتخب ورزشی (هوازی) بر سلامت روان در معتادین زندان مرکزی استان سیستان و بلوچستان
بررسی و تجزیه و تحلیل شیوه رفتاری و آموزشی معلمین تربیت بدنی و ورزشی مدارس راهنمایی پسرانه شمال استان خراسان
بررسی و مقایسه اندازه‌ها و ترکیبات بدنی ورزشکاران نخبه والیبال و بسکتبال باشگاههای بانوان استان تهران
مقایسه عملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی نظام آموزش حضوری با راه دور و ارائه الگوی برنامه‌ریزی تربیت بدنی از راه دور
بررسی همبستگی بین فعالیتهای حرکتی و بهره هوشی دانش‌آموزان پسر کلاسهای سوم راهنمائی تحصیلی شهرستان شهریار
اعتبار نمره آزمون عملی در پیش‌بینی موفقیت تحصیلی کلیه دانشجویان پذیرفته شده سال 56 دوره لیسانس تربیت بدنی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
درمان انزواطلبی کودکان بروش بازی درمانی
بررسی و مقایسه تاثیر فعالیتهای ورزشی (فوتبال و کشتی) بر کاهش سطح افسردگی دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه عضو کانون پرورشی شهرستان کنگاور
اندازه‌گیری توانایی‌های ادراکی-حرکتی پسران 7-14 ساله شهر تهران
بررسی میزان شیوع و علل صدمات ورزشی بین ورزشکاران نخبه دو و میدانی کشور (سال 1377)
*