اثر سه نوع تمرین استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر میزان گیرنده‌های استیل کولین نیکوتینی(nAChRs)در عضله نعلی موش صحرایی

بررسی و مقایسه تاثیر فعالیتهای ورزشی (فوتبال و کشتی) بر کاهش سطح افسردگی دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه عضو کانون پرورشی شهرستان کنگاور
اندازه‌گیری توانایی‌های ادراکی-حرکتی پسران 7-14 ساله شهر تهران
بررسی میزان شیوع و علل صدمات ورزشی بین ورزشکاران نخبه دو و میدانی کشور (سال 1377)
بررسی و مقایسه تاثیر زمانهای 5، 10، 15 ثانیه کشش PNF (تسهیل عصبی-عضلانی از طرق گیرنده‌های عمقی) به روش نگهداشتن-استراحت (HOLD-RELAX) بر روی توسعه دامنه
بررسی انتقال دو طرفه در مهارت دریبل بسکتبال از دست برتر به دست غیربرتر و بالعکس در دانشجویان دختر دانشگاه تهران
مطالعه ویژگیهای ساختاری و فیزیولوژیکی (عملکردی) ورزشکاران زبده ایرانی
چگونگی گذراندن اوقات فراغت دانشجویان مرد و زن دانشگاه شهید چمران اهواز با تاکید بر نقش تربیت بدنی و ورزش
بررسی میزان و علل ناهنجاریهای ستون فقرات و ارائه پیشنهادهای اصلاحی حرکتی
تجزیه و تحلیل بیومکانیکی مراحل مختلف پرش ارتفاع (تکنیک فاسبوری فلوپ ) و مقایسه برخی ویژگیهای پرش ، پرش‌کننده‌های تیم ملی با پرش‌کننده‌های
تاثیر پیچیدگی حرکت بر زمان واکنش ساده و انتخابی دانشجویان غیرورزشکار دانشگاه تهران
بررسی کارآیی و نحوه اجرای واحد تربیت بدنی (1) دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از دیدگاه دانشجویان، مدرسین و مسئولین
بررسی اثرات فعالیت بدنی و ورزشی در میزان چربی و لیپوپروتئین‌ها در افراد جانباز و معلول (با ضایعه نخاعی)
بررسی تاثیر یک دوره تمرینات پلیومتریک بر برخی متغیرهای ساختاری، فیزیولوژیکی و فنی دختران شناگر 15 تا 17 سال
*