بررسی رفتارهای مدیریت خطر مدیران مجموعه‌های ورزشی استان مازندران

بررسی تاثیر ورزش صبحگاهی بر روی آمادگی جسمانی دانش‌آموزان پسر 12 ساله مدرسه راهنمایی شهید سعیدی منطقه 7 تهران
بررسی میزان دقت و سرعت در مهارتهای بسکتبال دختران
بررسی انگیزش شغلی اعضای هیئت علمی دانشکده‌های تربیت بدنی سراسر کشور براساس نظریه هرزبرگ
بررسی اثر راه‌پیمائی طولانی و فعالیت بدنی بر روی نتایج تیراندازی با اسلحه
بررسی میزان چربیهای خون، درصد چربی بدن و رابطه بین آنها در سالمندان فعال و غیرفعال
بررسی و مقایسه عزت نفس دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه شهید چمران اهواز
بررسی و مقایسه میزان اضطراب رقابتی کشتی‌گیران آزاد و فرنگی شهرستان قم و تیم جمهوری اسلامی ایران
تحلیل منتخبی از روشهای استعدادیابی برای دوهای سرعتی و استقامتی در پسران جوان-ارائه الگو
بررسی عوامل ضعف موفقیت آموزش درس تربیت بدنی، در مدارس راهنمایی پسرانه شهرستان مشهد
تجزیه و تحلیل و ارزشیابی برنامه‌های تربیت بدنی مدارس متوسطه استان گیلان
ارتباط بین جو سازمانی و مهارتهای ارتباطی مدیران سازمان تربیت بدنی
بررسی و مقایسه دو روش آموزش شنای کرال سینه (با وسایل و بدون وسایل کمک آموزشی)
تاثیر بازیهای دبستانی منتخب بر رشد حرکتی دانش‌آموزان دختر سال سوم مقطع دبستان منطقه 5 تهران
*