تأثیر تمرینات هوازی شدت متوسط بر سندرم تخمدان پلی کیستیک زنان جوان

بررسی اثر ارتفاع روی عوامل منتخب هماتولوژیک و ظرفیت عملی در کوهنوردان آماتور
اثر تمرینات کشتی در پیش و فصل مسابقه روی دستگاه ایمنی و کورتیزول سرم کشتی گیران جوان
بررسی عوامل محیط اقتصادی به منظور فرموله کردن استراتژی بر مبنای تحلیل ‏‎SWOT‎‏ - مطالعه موردی: ایران خودرو
مقایسه وضعیت تحصیلی فارغ التحصیلان رشته تربیت بدنی مقطع کارشناسی دانشگاه تربیت معلم تهران طی سالهای 1374 تا 1379
بررسی قابلیت های جسمانی دختران ورزشکار استان زنجان ومقایسه با استانداردهای ورزش قهرمانی
بررسی و مقایسه دو شیوه تمرینی مداوم و متناوب بر افزایش استقامت قلبی و تنفسی دانشجویان پسر مرکز آموزش و تربیت مربی
ارزیابی دقت حس حرکت در سه گروه دختران ورزشکار ، غیرورزشکار نابینا
بررسی رابطه اندازه های انتروپومتریکی اندامهای فوقانی وتحتانی با بعضی از عوامل آمادگی جسمانی در دانش آموزان دختر مدارس اول راهنمایی منطقه 11
مقایسه پرخاشگری بین جوانان ورزشکار رشته های بسکتبال ، کاراته ، بوکس وغیرورزشکار شهر بابل
بررسی سرعت ، شتاب ، جابجایی دونده های 100 متر تیم ملی مردان ایران
مقایسه اثر دو روش تمرینهای بدنسازی با وزنه و پلایومتریک روی رکورد صد متر کرال سینه شناگران پسر شهرستان کرمان
بررسی دامنه حرکتی قفسه سینه ورزشکاران معلول بسکتبال با ویلچر و پینگ پنگ و مقایسه با معلولین غیرورزشکار
بررسی و مطالعه میزان واکنش های فیزیولوژیک به استرس در کاراته کارهای منتخب و غیرورزشکاران مرد بیست تا چهل ساله شهرتهران
*