ارتباط بین ویژگی‌های آنتروپومتریکی دانش آموزان و آزمونهای انعطاف پذیری ‏‎‎‏‏‎MSS , CSR‎‏

بررسی اثرات مسابقات ژیمناستیک بین‌المللی دهه مبارک فجر از سال 60 تا 68 بر کیفیت مهارت ورزشکاران این رشته و شناخت عملکرد فدارسیون ژیمناستیک بر
بررسی اثرات مسابقات بین‌المللی اسکی دهه فجر بر کیفیت مهارت ورزشکاران و چگونگی عملکرد فدراسیون اسکی برای حضور در مسابقات
بررسی اثرات برگزاری مسابقات بین‌المللی شنای دهه فجر از سال 60-68 بر کیفیت مهارت شناگران و شناخت عملکرد فدراسیون شنا برای حضور در این مسابقات
ارزیابی داده‌ها و تدوین نرمهای استاندارد
طرح بررسی نیازهای وسایل ورزش و کمک آموزشی فدراسیونهای ورزشی
طرح کتابشناسی و مقاله نامه‌های ورزش
مقاله نامه ورزش
برنامه‌های تمرین جهت آمادگی جسمانی رزمندگان
مقایسه جداول قد - وزن با رازیابی ترکیب بدنی در برآورد وزن مطلوب
بررسی میزان اضطراب صفتی و رقابتی ورزشکاران شرکت‌کننده در اولین دوره مسابقات بانوان کشورهای اسلامی
قشربندی اجتماعی ورزشکاران و مربیان تیمهای ملی
بررسی و مقایسه وضعیت ورزشکاران و مربیان شرکت‌کننده در اولین دوره مسابقات ورزشی همبستگی بانوان کشورهای اسلامی
اثر فعالیتهای هوازی سبک روی فعالیتهای الکتریکی قلب
*