بازیهای محلی استان همدان


بازیهای محلی استان همدان
هدف پژوهش بررسی بازیهای محلی در هستان همدان هست .


آسیب‌شناسی فرهنگ بشری از نگاه قرآن مجید
روش پژوهش پیمایشی با هستفاده از پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده بوده هست .


آشنایان ناآشنا (بررسی نقش زنان در پیشبرد اهداف دفاع مقدس )
یافته‌ها نشان می‌دهد که از بازیهای محلی همدان می‌توان گوشه به گوشه، گرگ و خرگوش ، قرقره، گردوبازی، گاوگوساله، دستغاله، گرگم و گله می‌زنم، گرگ و چوپان، گرگ و گریز، گزگز، گونی و بزغاله و دیوانه را نام برد که این بازیها بیشتر مختص روستاهای اطراف همدان هست و فصل انجام این بازیها اکثرا در فصل پاییز و تابستان هست .


آمارگیری از خصوصیات اجتماعی-اقتصادی خانوار 1371-74
از جمله بازیهای سرعتی این منطقه گلوه گلوه، گرزان، گیزلامپاچ، گچهگچه و عموزنجیر باف را می‌توان نام برد.از بازیهای مهارتی این منطقه می‌توان غولک ، غژغژ، غم‌غم، عموگون کش ، عدد و قلیان‌گری را نام برد.


آیینها و مراسم نوروز در استان آذربایجان شرقی
لازم به ذکر هست که گروه سنی برای بازیهای مهارتی غالبا بین 13 الی 15 سال هست .


ادب عامه بلوچستان


ادب عامه کردستان


72 out of 100 based on 17 user ratings 992 reviews