تاثیر مهاجرت در تغییر گرایشهای والدین

بررسی مردم‌شناسی خانه‌های سنتی شهر قزوین
بررسی مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مهاجران جنگ تحمیلی در دوران مهاجرت ، اسکان و بازگشت (1359-1379)
بررسی مقایسه‌ای سازگاری زوجی بومی‌های شوشتری، دزفولی، عرب و بختیاریهای استان خوزستان
بررسی میزان مهاجرپذیری مناطق بیستگانه شهر تهران از استانهای کشور
بررسی میزان مهاجرفرستی استانهای کشور به مناطق بیستگانه شهر تهران
بررسی نقش مهاجرت در تخلیه و متروکه شدن روستاها وآبادی‌های حاشیه شمال‌شرقی دشت لوت
بررسی نیازهای اقتصادی-اجتماعی جوانان روستائی استان گیلان
بررسی و سنجش میزان تاثیرپذیری گرایش نوجوانان از فر هنگ بیگانه در شهر رشت
بررسی وضعیت اشتغال جانباران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی
بررسی وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی
بررسی و مقایسه ویژگیهای شخصیتی و رفتاری نوجوانان و جوانان 15 تا 25 ساله که به الگوی "رپ " گرایش دارند، با نوجوانان و جوانانی که به این الگو گرایش
بررسی ویژگیها و مشخصات داوطلبین پنجمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان تهران (3)
پوشاک استان بوشهر
*