نظرسنجی از مردم تهران درباره اعتیاد


نظرسنجی از مردم تهران درباره اعتیاد
با توجه به مسائل و مشکلات ناشی از معضل اعتیاد، از پاسخگویان سئوال شد "فکر می‌کنید برای اینکه اعتیاد به مواد مخدر کم شود چکار باید کرد.


کارکرد و عوامل موثر بر گذران اوقات فراغت نوجوانان و جوانان شهر خرم‌آباد (در فصل تابستان)
اکثریت پاسخگویان (45 %) فراخوان نموده‌اند که باید کنترل بیشتری بر مرزها و مدخل‌های کشور وجود داشته باشد تا از ورود مواد مخدر و در پس اون از توزیع اون جلوگیری شود.


کتابشناسی رساله‌های دانشجویی
بیش از همه پاسخگویان، بیکاری را علت کشیده شدن جوانان به ورطه اعتیاد می‌دانستند.


گردآوری بازیهای تهران
و پس زا اون به ترتیبت به همنشینی با دوستان ناباب ، فقدان امکانات تفریحی و سرگرمی و عدم کنترل خانواده‌ها اشاره کرده‌اند.


گردآوری بازیهای محلی استان همدان
نزدیک به نیمی از پاسخگویان معتقد بودند سپس انقلاب تعداد معتادان بیشتر شده هست .


ماخذشناسی زنان (فهرست کتب ، پایان‌نامه‌ها و پژوهشهای مربوط به زنان)
از پاسخگویان سئوال شده اگر شما جای دولت بودید چه نوع مجازاتی را برای معتادان در نظر می‌گرفتید.


مثلهای استان چهارمحال و بختیاری
به هستثنای 27 % پاسخگویان که فراخوان نموده‌اند تعیین مجازات بستگی به نوع جرم دارد، در میان بقیه بیش از همه به مجازات اعدام و زندان اشار شده هست .


محو جمال دوست
29 %، پاسخگویان معتقد بودند دولت تا حد زیادی و یا خیلی زیاد در امر جلوگیری از اعتیاد موفق بوده هست .


مراسم، آیینها و سفره‌های نذری
33 % پاسخگویان فراخوان نموده‌اند که درجه اول کنترل شدیدی بر مرزها اعمال باید شود و جلوی ورود مواد مخدر باید گرفته شود.، پس از این موارد بیش از همه دستگیری و مجازات معتادان و قاچاقچیان را عنوان کرده‌اند.

در پایان تنها 48 %، پاسخگویان از نام ساوقت‌های دست‌انردکار مبارزه با مواد مخدر اطلاع داشته‌اند و بقیه اظهار بی‌اطلاعی کردند.
54 out of 100 based on 39 user ratings 1214 reviews