بررسی مردم‌شناختی سنگ نگاره‌های منطقه ارسباران (نوع پنجم)