مقایسه وضعیت اجتماعی - اقتصادی زنان در استان‌های ایران در سال‌های 45، 55، 65


مقایسه وضعیت اجتماعی - اقتصادی زنان در استان‌های ایران در سال‌های 45، 55، 65
مطالعه در مورد زنان و مسائل مربوط به اونان، سابقه‌ای طولانی در ایران ندارد.


بررسی خودکشی در شهرستان نهاوند
بدین جهت در پاره‌ای از موارد، برنامه‌ریزی بدون شناخت همه جانبه وضعیت زنان و موقعیت اونان در جامعه صورت می‌گیرد.


بررسی عوامل اجتماعی - اقتصادی - فرهنگی موثر در مشارکت اجتماعی اقتصادی و کمکهای مالی مردم به موسسات دولتی و دانشگاهها در شهر همدان و مقایسه تط
حال اونکه هر گونه برنامه‌ریزی بدون توجه به این قشر از جامعه، دستیابی به نتیجه مطلوب را دچار اشکال می‌سازد.


بررسی مشارکت سیاسی جوانان
این طرح به شناخت بیشتر وضعیت زنان کمک می‌نماید.


بررسی و مقایسه برنامه‌های اوقات فراغت تابستان 78 استان
نتایج این بررسی زمینه را برای رسیدگی بیشتر به زنان کشور و به ویژه زنان هستان‌های محروم فراهم کرده و موانع و مشکلات اونان را در رسیدن به موقعیت بهتر مشخص خواهد کرد.


پژوهشی در خصوص نظرسنجی و بررسی میزان اثربخشی مراکز درمان معتادین در شهرستانهای گچساران و بویراحمد
این طرح به صورت اسنادی و کتابخانه‌ای بوده هست .


چشم‌اندازی از ساماندهی عشایر کهگیلویه و بویراحمد


سیمای شهرستان کهگیلویه


54 out of 100 based on 59 user ratings 434 reviews