مطالعه توسعه اقتصادی و اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد (توریسم و مراکز فرهنگی)


مطالعه توسعه اقتصادی و اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد (توریسم و مراکز فرهنگی)
هستان کهگیلویه و بویراحمد با برخورداری از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی، تجارب زیادی در خصوص توریسم و مراکز تفریحی ندارد، بیشرین و مهمترین فعالیتهای انجام شده در شهرستان بویراحمد بوده که به ایجاد و تاسیس مرکز ایرانگردی منجر شده، در مجموع از میان جاذبه‌های توریستی هستان که به دو بخش الف - جاذبه‌های طبیعی ب - جاذبه‌های تاریخی می‌باشد فعالیت منسجم و هماهنگی در جهت احیای این جاذبه‌های بالقوه بعمل نیامده هست .


جمع آوری باورها و اعتقادات عامیانه در استان ایلام (ایل خزل)


طلاق علل و عوامل موثر بر آن در شهرستان ارومیه


54 out of 100 based on 19 user ratings 644 reviews