مطالعه اشتغال‌یابی کانون توسعه دلی بجک سپیدار


مطالعه اشتغال‌یابی کانون توسعه دلی بجک سپیدار
این مطالعه در پی ارائه راه حل برای مشکل اشتغال سپس اسکان عشایر در کانون توسعه دلی بجک سپیدار برپايه هستعدادهای موجود در محدوده مزبور بمنظور تامین اشتغال عشایر اسکان داده شده هست .


دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان و آثار اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی آن در منطقه
هدف از این مطالعه نیز ساوقتدهی به وضعیت اشتغال عشایر سپس اسکان می‌باشد.


پژوهشی درباره مهاجرت به شهر رشت یا تاکید بر حاشیه نشینی شهر رشت در سه دهه اخیر


تحلیل شرایط فرهنگی اجتماعی استان فارس


86 out of 100 based on 76 user ratings 626 reviews

پژوهشی پیرامون بعضی از اختصاصات انترویومتریک و درماتوگلیفیک طوایفی از اکراد شمال خراسان
ثبت آثار و خاطرات جنگ در شهرستان نی ریز
تجزیه و تحلیل ساختار جمعیتی و پی آمدهای اجتماعی آن
بررسی مشکلات جذب فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی در بازار کار
برآورد هزینه های ضمنی و آشکار ناشی از سوانح رانندگی در استان اصفهان
بررسی رابطه تاریخچه و تجارب مذهبی/معنوی با آسیبهای رفتاری اجتماعی
مقایسه فراوانی اقدام به خودکشی در ماه های قمری در افراد مراجعه کننده به بخش مسمومین بیمارستان نور در سال های 1414-1405 قمری
بررسی رابطه بین اعتقادات عملی نگرش های مذهبی با جرم و بزهکاری زنان مجرم ندامتگاه اصفهان
بررسی رابطه بین نوع جرم و بزهکاری با ویژگی های اجتماعی ، دموگرافیک زنان مجرم زندان اصفهان
نیاز سنجی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی زنان و دختران کشور به تفکیک گروههای سنی مناطق جغرافیایی و فرهنگی
تدوین محتوای پودمان آموزش حقوق انسانی به دختران دانش آموز
*