بررسی علل و پیامدهای رشد افقی شهرها و ارائه راهکارهای ساماندهی آن (مطالعه موردی: شهر یزد)

ارزیابی کاربری اراضی شهری، نمونه موردی: شهر سردشت
تأثیر عناصر اقلیمی بر افزایش بازده باغات مرکبات در شهرستان جهرم با تأکید بر محصول پرتقال
تاثیرپذیری تصادفات جاده‌ای از عناصر اقلیمی مطالعه موردی محور یاسوج-سمیرم
بررسی سینو پتیکی تا ثیر گرد و غبار بر سلا مت انسان در استان ایلام
نقش توانهای اکوتوریستی شهر خلخال در توسعه گردشگری
بررسی زباله های شهری(p.t)و تاثیر آن بر محیط زیست شهر تنکابن
تحولات ژئومورفولوژیکی کویر میقان در کواترنر
مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه گردشگری در موزه‌های تهران با تاکید بر مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد
نقش مبلمان شهری در توسعه گردشگری شهر تهران؛ (مطالعه مورد منطقه یک شهرداری)
بررسی شاخص‌های بهره‌وری و فقر در بخش کشاورزی در مناطق روستایی ایران (مطالعه موردی شهرستان دهگلان)
ساماندهی محلات حاشیه‌نشین شهر اهواز مطالعه موردی : ملاشیه
پایش تغییرات پوشش برف با استفاده از تصاویر سنجنده modis و تحلیل سری‌های زمانی برف (مطالعه موردی: شمالغرب ایران)
بررسی پراکندگی فضایی و مکانیابی فضای سبز شهری با به کارگیری سامانه اطلاعات جغرافیایی (نمونه موردی پارک محله منطقه 4 شهر اهواز)
*