تحلیل سینوپتیکی ترازهای توفانی سواحل جنوبی دریای خزر (ایران)

بررسی دیپلماسی انرژی ج.ا ایران از منظر جغرافیای سیاسی در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی
بررسی عدالت در مکان‌یابی میادین میوه وتره بار در منطقه 6 شهرداری تهران با استفاده از GIS
ارزيابی و تحليل سکونت‌گاه‌های غیررسمی با تاکید بر مسکن (چالشها و راهبردها) مطالعه موردی: محله‌ی قاسم‌آباد شهر زاهدان
ارزیابی احیای محله عیدگاه شهر مشهد با تاکید بر نظریه اصالت بخشی
تبیین علمی حکمروایی مطلوب و کارایی ارتباطی شهر مطالعه موردی نظام شهری استان آذربایجان شرقی
ارائه الگوی بوم-روستا در روستاهای حاشیه تالاب؛ (مطالعه موردی: تالاب‌های میانکاله و لپوی زاغمرز)
تحلیل همدید ده سیلاب کلان سفیدرود
بررسی و ارزیابی اثرات خشکسالیهای اخیر بر آبهای زیرزمینی دشت ورامین با استفاده از شاخص (SPI)
ارزیابی فضاهای عمومی شهری (نمونه موردی: شهر تبریز)
سنجش شاخص‌های پایداری شهر کوچک وحیدیه (با تاکید بر نقش شهرهای کوچک در توسعه مناطق حومه کلان‌شهر تهران)
توسعه و برنامه‌ریزی گردشگری در منطقه آزاد کیش و تاثیر آن بر همگرایی کشورهای حوزه خلیج فارس
بررسی جغرافیای جرم با تأکید بر جرائم خشن در شهر اهواز
بررسی پیاده‌سازی ممیزی املاک مبتنی بر ژئوانفورماتیک و تاثیر آن در مدیریت شهری
*