نقش پیوندهای روستایی - شهری در توسعه روستایی با تأکید بر شبکه‌های تولید شیر مورد: ناحیه لیتکوه(آمل)

ساماندهی بافت فرسوده شهری با تأکید بر ساختارهای اجتماعی و اقتصادی محله شهید دستغیب، منطقه 9 شهرداری تهران
بررسی خشکسالی‌های اخیر و تاثیر آن بر سطح آب زیرزمینی دشت کاشان
شناسایی و تحلیل پهنه‌های مناسب توسعه اکوتوریسم با تاکید بر اشکال ژئومورفولوژیکی در شهرستان کازرون
نقش نهادهای محلی در توسعه سکونتگاه‌های روستایی (با تاکید بر دهیاری) (محدوده مورد مطالعه: دهستان گودین)
عوامل موثر بر توسعه گردشگری روستایی (مطالعه موردی روستاهای نمونه گردشگری منطقه رودبار الموت شرقی)
شناخت عوامل ژئومورفولوژیکی بحران‌زای شمال غرب تهران از دره فرحزاد تا چیتگر
نقش گردشگری در توسعه اقتصادی دهستان سرجام
پیامدهای ژئوپلیتیکی انقلاب اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه
امکان سنجی کاربرد تحلیل های تصمیم‌گیری چند معیاره مکانی برای احداث نیروگاه خورشیدی حرارتی CSP مطالعه موردی: استان هرمزگان
بررسی موانع ژئومورفولوژیکی موثربر توسعه شهرها به منظور آمایش سرزمین (شهر لواسان)
ارزیابی توزیع فضایی و مکان یابی مراکز انتظامی در سطح شهرها با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی؛ مطالعه‌ی موردی : کلانتری ها و ایستگاه ها
ارزیابی عوامل موثر بر شکل‌گیری برند شهر آبدانان
تأثیر ورود گردشگران بر تغییرات فرهنگی - اجتماعی روستاها (مطالعه موردی:روستای ابیانه)
*