بررسی روند تغییرات بارش موثر در سیل‌خیزی (مطالعه موردی حوضه آبریز رودخانه راوند اسلام‌آباد غرب)

امکان سنجی کاربرد تحلیل های تصمیم‌گیری چند معیاره مکانی برای احداث نیروگاه خورشیدی حرارتی CSP مطالعه موردی: استان هرمزگان
بررسی موانع ژئومورفولوژیکی موثربر توسعه شهرها به منظور آمایش سرزمین (شهر لواسان)
ارزیابی توزیع فضایی و مکان یابی مراکز انتظامی در سطح شهرها با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی؛ مطالعه‌ی موردی : کلانتری ها و ایستگاه ها
ارزیابی عوامل موثر بر شکل‌گیری برند شهر آبدانان
تأثیر ورود گردشگران بر تغییرات فرهنگی - اجتماعی روستاها (مطالعه موردی:روستای ابیانه)
بررسی نقش شهرداری زنجان در ارتقاء امنیت زنان در عرصه عمومی
تحلیل زمینه‌های تحقق شهر الکترونیک در سبزوار
پیاده‌سازی مدیریت دانش بر اساس تفکر سیستمی نمونه‌ی موردی: سازمان سرمایه‌گذاری و پروژه‌های مشارکتی شهر شیراز
مطالعه تشخیصی سه رویداد توفان گرد و غبار شدید روی ایران: استفاده از مدل WRF-Dust
بررسی اثرات اقتصادی اجتماعی کشت زعفران بر خانوارهای روستایی با رویکرد کشاورزی پایدار( نمونه موردی: دهستان بالاولایت، شهرستان باخرز)
بررسی وضعیت آلودگی فلزات سنگین معدن و نارچ بر سکونت گاه‌های انسانی
ارزیابی اثرات اقتصادی – اجتماعی پروژه های ملی – منطقه‌ای سیستان
امکان‌سنجی و مکان‌یابی مراکز تجاری در سطح شهرداری منطقه 10 مشهد
*