تحلیل مرزبندی مناطق پدافندی جمهوری اسلامی ایران، ارائه مدل جدید و پیاده‌سازی در منطقه جنوب


تحلیل مرزبندی مناطق پدافندی جمهوری اسلامی ایران، ارائه مدل جدید و پیاده‌سازی در منطقه جنوب
تحولات صورت گرفته در محیط پیرامونی، تهدیدات جدید و همچنین ظرفیت‌های طبیعی موجود در مناطق پدافندی ج.


امکان‌سنجی احداث کریدور شمال به جنوب ترانزیت کالا و سوخت با توجه به ژئوپولیتیک ایران و تاثیر آن بر اقتصاد ایران
ا.


پیش‌بینی و ارزیابی تغییرات دمای دشت اردبیل با استفاده از مدل های گردش عمومی جو در محیط نرم افزار مجیک اسکنجن
ا.


تحلیل روند دما و بارش و تاثیر لکه های خورشیدی بر آنها در استان های چهارمحال و بختیاری و اصفهان
در بستر فعالیت‌های انسانی، بایستی پایه و پايه غالب برنامه ریزی‌های محیطی و آمایش مناطق را تشکیل دهد.


بررسی موانع و چالش‌های توسعه در روستاهای مرزی؛ (مطالعه موردی: روستاهای بخش سنگان شهرستان خواف)
مناطق پدافندی پس از جدایی قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص) از نیروی هوایی در نه منطقه طراحی و شکل گرفت.


واکاوی، شاخص‌های محیطی-کالبدی موثر در وقوع جرم در شهر اهواز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: محدوده کلانتری های 15 و16)
عدم لحاظ کلیه اصول و چهارچوب‌های منسجم، با در نظر گرفتن شاخص‌های درون ساوقتی، برون ساوقتی و تهدیدات تأثیرگذار ، باعث ناپایداری در الگوی تقسیمات صورت پذیرفته در این خصوص گردیده هست.


تاثیر فازهای مختلف نوسانات اطلس شمالی (NAO) بر سامانه‌های بارش‌زای زمستانه در ایران
این پژوهش با ارائه فرضیه مبنی بر اینکه به نظر می‌رسد مرزبندی‌های انجام شده در مناطق پدافندی نیاز به تجدید نظر دارد به بررسی و تحلیل شاخص‌های مد نظر قرارگاه پدافند خاتم‌الانبیاء(ص) می‌پردازد.


سامانه‌های همدید توأم با فازهای مختلف نوسان شمالگان (AO) و اثر آن بر دمای زمستانه ایران
با رویکرد فلسفی تحقیق مبتنی به جغرافیای کارکردی و پوزیتیوسمی(اثبات گرایی)، به بررسی و کنکاش پیرامون متغیرهای درگیر در این حوزه پرداخته وبا گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای ، بهره گیری از روش توصیفی – تحلیلی، تجزیه و تحلیل مطالب مدل مناسبی در این خصوص ارائه شد.


ساماندهی اسکان غیررسمی، مطالعه موردی: محله باغ نجاتی بجنورد
مدل طراحی شده را در بستر جغرافیای طبیعی و انسانی ایران و مناطق نه‌گانه به بوته آزمایش گذاشته و کمیت‌ها و کیفیت‌های هر شاخص در مدل پیش فرموده را توسط نرم افزار GIS احصاء و در جدول سلسله مراتبی برابر روش جغرافیای کارکردی تنظیم گردید.

تفاوت‌های محسوس و تأثیرگذار شاخص‌های توپوگرافی ، تقسیمات کشوری، نقاط حساس، اقلیم، وسعت جغرافیایی و زیرساخت‌های پشتیبانی به عنوان متغیرهای درون ساوقتی ، آسیب پذیری مرکز فرماندهی و امکانات و تسهیلات پدافندی به عنوان متغیر های درون ساوقتی و تهدیدات فرضیه پیش فرموده را به اثبات رساند و نیاز به تجدید نظر و بازنگری در مرزبندی مناطق پدافندی را ضروری دانست.همچنین یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در پیاده سازی الگوی جدید در منطقه جنوب تغییر محل مرکز فرماندهی کمترین هزینه و بالاترین کارایی را در منطقه فراهم می‌آورد.
72 out of 100 based on 17 user ratings 542 reviews