بررسی عدم تعادلهای فضایی در بازرگانی داخلی ایران طی سالهای 1385-1390


بررسی عدم تعادلهای فضایی در بازرگانی داخلی ایران طی سالهای 1385-1390
موضوع بررسی عدم تعادل های فضایی در بازرگانی داخلی ایران به بررسی وضعیت تعادل و یا عدم تعادل در بازرگانی داخلی، نقاط ضعف و قوت هستان ها، مزیت ها و محرومیت ها پرداخته هست و در این پایان نامه مورد بررسی برنامه گرفته هست و شاخص هایی از قبیل تراز بزرگانی اعم از مثبت یا منفی که حاصل عملکرد دولتمردان وفعالت اقتصادی و تجار و بازرگانان در هراستان می باشد که با عنایت به وجود آمار و ارقام عملکرد مورد پردازش و تحلیل برنامه گرفته و در این پایان نامه مورد برسی برنامه گرفته کهدر نتیجه اون مشخص می گردد به دلایل متعدد در بازرگانی داخلی ایران عدم تعادل فضایی وجود دارد و به دلیل بخشی نگری و فقدان بسترهای قانونی جامع، حداقل مشارکت امت و مقامات محلی در تدوین واجرای برنامه ها، ضعف فرهنگ برنامه ریزی در سطوح مدیریتی ، نقصان منابع و اطلاعات و سایر موانع توسعه باعث عدم تعادل گردیده هست.


حوزه نفوذ جذب گردشگر در آبگرم متعلق بخش آبش احمد شهرستان کلیبر


پهنه‌بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل فازی (مطالعه موردی: دامنه‌های مسلط بر منطقه یک کلان‌شهر تهران)


72 out of 100 based on 47 user ratings 272 reviews

تحلیل سینوپتیکی مسیریابی سیکلون‌ها دربارش‌های ایران مرکزی (اصفهان و یزد)
ارزیابی مشارکت مردم در ساماندهی بافت های فرسوده (مطالعه موردی: شهر ملارد)
ارزیابی ژئومورفولوژیکی چشم اندازهای ژئومورفوتوریستی (مطالعه موردی :دامنه های جنوبی بینالود ،شهرستان نیشابور)
بررسی کاربری های جاذب سفر و تأثیر آن بر ترافیک شهری (مطالعه موردی: کاربری تجاری خیابان امام (ره) شهر ارومیه)
ارزیابی و تحلیل نقش زون پیاده و ساماندهی راهبردی فضاهای شهری مطالعه موردی: شهر تبریز
عوامل تأثیرگذار در واگرایی کشورهای حوزه خلیج فارس نسبت به جمهوری اسلامی ایران
بررسی الگوهای فضایی روابط اقتصادی شهر و روستا (نمونه موردی: دهستان عثمانوند کرمانشاه)
ارزیابی شاخص های شهر سالم بر اساس معیار های توسعه پایدار در شهر زنجان
پهنه‌بندی مناطق آسیب‌پذیر از سیل در استان کهگیلویه و بویراحمد؛ مطالعه موردی: حوضه‌های آبریز بشار، مارون، زهره و خیرآباد
تحلیل اثرات سکونتگاه‌های روستایی مرزی بر امنیت پایدار (مطالعه موردی: مناطق روستایی سیستان)
بررسی و تحلیل قابلیت ها و موانع توسعه گردشگری در منطقه ارسباران
نقش خلیج فارس و دریای عمان بر تغییرات زمانی - مکانی شبنم در نواحی جنوبی و مرکزی ایران
*