تحلیلی بر الگوهای مکانیابی ایستگاهای مترو شهری مطالعه موردی شهر تبریز


تحلیلی بر الگوهای مکانیابی ایستگاهای مترو شهری مطالعه موردی شهر تبریز
انتخاب مکان مناسب پایانه ها ی مترو برای حمل و نقل عمومی در سطح یک شهر ، به خصوص کلان شهری مانند تبریز از اهمیت بالایی برخوردار هست.


نقش اقلیم در طراحی و برنامه‌ریزی شهری. مطالعه موردی شهر رامسر
مطالعه بر روی شرایط این انتخاب و ارزیابی مکانیابی پایانه ها یکی از مسائل مهم و ضروری در بافت شهری عصر حاضر می باشد.


ارزیابی طرح‌های عمرانی اجتماعی، اقتصادی در توسعه مناطق محروم شهرستان تربت‌جام در برنامه اول توسعه
اهمیت و اعتبار هر شهر بستگی به خدمات شهری اون شهر دارد.


اسکان غیررسمی در تهران - ساماندهی اسکان غیررسمی منطقه 6 شهرداری
هر چه این خدمات و تاسیسات در سطح ایده آل برنامه داشته باشد دارای شرایط راحت تری برای زندگی شهروندان می باشد و باعث افزایش رضایت شهروندان می شود که یکی از مهمترین خدمات شهری حمل و نقل عمومی ، خصوصا مترو شهری می باشد.


شبکه خدمات بهداشتی و درمانی شهرستان بروجرد
بنابراین تحقیق و پژوهش در ارزیابی مکانیابی ایستگاههای مترو از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.


محورهای توسعه روستایی در دهستان پیوه‌ژن (بخش احمدآباد شهرستان مشهد) با تکیه بر قابلیت‌های محیطی
اهمیت این تحقیق از جهت تاثیر این مکان یابی در مسائل مربوط به امور اجتماعی قابل بررسی می باشد.


نابسامانیهای جمعیتی - کالبد شهری شهرستان شهریا (مسائل و مشکلات نظام شهری)
همچنین اهمیت این تحقیق از لحاظ تاثیر این مکان یابی در محیط زیست و ایجاد انواع آلودگی ها در محیط زیست و بررسی تردد و ترافیک انسانی و ماشین آلات می باشد.


استراتژی رشد و توسعه روستایی دهستان زبرخان نیشابور "با تاکید بر بخش کشاورزی"
همچنین اهمیت این تحقیق از نظر اقتصادی در این موضوع هست که بررسی مکان یابی ایستگاهها می تواند راه و روش های جدیدی در رونق منطقه اطراف ایستگاهها را در پی داشته باشد.


بررسی جاذبه‌های جهانگردی شهرستان کرمانشاه72 out of 100 based on 17 user ratings 692 reviews