امکان‌سنجی توسعه گردشگری شهر زاهدان


امکان‌سنجی توسعه گردشگری شهر زاهدان
امروزه گردشگری به عنوان بزرگترین و گسترده ترین صنعت جهت توسعه اقتصادی کشور هست،که سبب جذب گردشگر و توسعه گردشگری در یک منطقه می شود و درصورت برنامه ریزی موجبات رشد وغنای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی را فراهم می نماید و می تواند عاملی برای ایجاد زیر ساخت ها جهت نیل به توسعه پایدار و همه جانبه در جوامع باشد.


بررسی تغییرات اقلیمی جنوب ایران (دما و بارش)
گردشگری به عنوان یک محصول در نتیجه و تعامل سه عامل کلیدی جامعه میزبان، محیط گردشگری و گردشگر می باشد.


نارسائیهای خدمات رسانی در کوی‌های تهران مطالعه موردی ولنجک
در این میان برنامه ریزی برای جذب گردشگران و افزایش تعداد گردشگران وارد شده به یک محیط از ابتدائی ترین و مهم ترین اقدامات در توسعه مکان های گردشگری هست، بطوریکه اقدامات و برنامه ریزی های بعدی در زمینه افزایش ماندگاری کسب درآمد و توسعه پایدار را نیز موجب می شود از این رواقتصاد دانان از صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت مولد سرمایه و اشتغال نام می برند.از اونجا که گردشگری در هستان سیستان وبلوچستان رویکرد های متناسب با فرهنگ و حساسیت های مذهبی و اخلاقی خود بویژه در شهرستان زاهدان را می طلبد به توانمندی های گردشگری شهرستان توجه خاصی باید داشت تا بتواند علاوه بر افزایش روند توسعه اقتصادی و امر اشتغال در بخشهای مختلف تواماً شرایطی را به وجود آورد که افزون بر حفظ بافت فرهنگی و احترام به آداب و سنن در کنار سایر فعالیت ها اجتماعی، اقتصادی، امکان رسیدن به توسعه شهررا مهیا سازد .


توسعه پایدار شهری با تاکید بر توانهای محیطی "مورد کاشمر"
با توجه به اینکه عامل اصلی بسیاری از ناهنجاری ها و مشکلات امنیتی، فرهنگی و اجتماعی شهرستان فقر و بیکاری هست، لذا در این تحقیق با توجه به پتانسیل های موجود در شهرستان زاهدان در زمینه صنعت گردشگری می توان با ایجاد درآمد و توسعه اشتغال در بسیاری از زمینه ها به توسعه اقتصادی شهر کمک شایانی نمود.شهر زاهدان به عنوان مرکز هستان سیستان وبلوچستان دارای جاذبه های تاریخی، فرهنگی،طبیعی، اجتماعی،ورزشی و...


امکان‌سنجی استقرار صنایع در شهرستان بیجار
می باشد .اما متاسفانه در برنامه ریزی های کشوری و منطقه ای توجه کمتری به قابلیت های این منطقه گردیده .این شهرستان دارای 36 اثر و بنای تاریخی ثبت شده و99 اثر شناسایی شده می باشد واماکن تفریحی، فرهنگی نسبتاً خوبی را دارا می باشد.


محیط روستایی و نگرشهای توسعه روستائی. مطالعه موردی: دهستانهای شهرستان دره‌شهر
در تحقیق حاضر به بررسی قابلیت ها و شرایط محدود نماينده و تسهیل نماينده توسعه گردشگری شهرستان زاهدان وتاثیر اون بر توسعه اقتصادی این شهر پرداخته خواهد شد.


بررسی عوامل و جاذبه‌های گردشگری شهر همدان و نقش آن در تحولات این شهر
مبانی نظری و سوابق تاریخی گردشگری از طریق تحقیقات کتابخانه ای، اینترنتی ومیدانی مورد مطالعه برنامه گرفته هست.


بررسی قابلیت‌سنجی منطقه‌ای یاسوج به منظور برنامه‌ریزی گردشگری و جهانگردی
هدف پژوهش حاضرشناخت بنیان های طبیعی، تاریخی، شهرستان زاهدان و بررسی نقش گردشگری در توسعه اقتصادی شهرستان می باشد که از نظر نوع کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی می باشد که در جهت دست یابی به هستراتژی مطلوب توسعه گردشگری وروند تاثیر اون در توسعه اقتصادی شهرستان زاهدان با هستفاده از مدل تجزیه و تحلیلSWOT و نرم افزار SPSS صورت گرفته هست و سعی دارد درنهایت با تحلیل نقاط قوت و موقعيتها و از بین بردن ضعفها و تهدیدات در شهرستان زاهدان به منظور دستیابی به توسعه گردشگری که رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت بتواند در جهت رفع مشکلات، جهت هموار کردن موانع گردشگری و ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان زاهدان قابل هستفاده باشد.


بررسی کمی و کیفی میران فرسایش در حوضه آبخیز چیخواب (استان ایلام)74 out of 100 based on 44 user ratings 194 reviews