ارائه مدل مسکن بومی شهر یزد (نمونه موردی: محله فهادان و محله قاسم‌آباد)


ارائه مدل مسکن بومی شهر یزد (نمونه موردی: محله فهادان و محله قاسم‌آباد)
مسکن به دلیل پهنه‌های وسیعی که در سطح شهرها به خود اختصاص داده‌است، از کاربری‌های مهم شهری محسوب می‌شود.


بررسی تحولات کالبدی بخش مرکزی قزوین با تاکید بر تغییرات کاربری زمین
اما اونچه که توجه به اون را ضرورت می‌بخشد، معنا و مفهوم حقیقی مسکن هست و اون آرامش، آسایش و سکنی‌دادن انسان هست.


ارزیابی کارکرد شهرهای جدید منطقه اصفهان با تاکید بر بهارستان
حقیقتی که در هیاهوی زندگی امروزی به فراموشی سپرده شده‌است.


تحلیل نقش تصمیمات مدیران شهر در ساختار شهر (1375-1340). مطالعه موردی شهر اصفهان
انسان که در دهه اخیر به‌عنوان عنصر کلیدی در تمامی نظریات جدید شهرسازی مطرح شده‌است، به یک نمونه بیولوژیک یکسان، در تمامی نقاط تبدیل گردیده‌است و این امر موجب یکسانی الگو و مدل مسکن در تمامی نقاط کشور از شمال تا جنوب شده‌است.


بررسی نقاط ضعف و قوت طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر اهواز(تحلیلی فنی از دیدگاه برنامه ریزی شهری)
در حالی که این مناطق در مقوله‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقلیمی و اقتصادی تفاوت‌های بارزی با یکدیگر دارند.


مطالعه و برنامه ریزی جاذبه های توریستی شهر ابرکوه در راستای توسعه ساختار فضای آن
عدم توجه به این تفاوت‌ها باعث تغییر مفهوم مسکن از محل آرامش، رشد و تعالی انسانی به خوابگاه شده‌است.


بررسی شاخصهای کمی و کیفی مسکن در شهر یزد و برنامه ریزی آتی آن
همچنین این امر موجب افزایش بی‌رویه مصرف انرژی و افزایش آلودگی‌های محیطی گردیده‌است.


ساماندهی و برنامه ریزی فضایی -کالبدی بافت تاریخی بیرجند
شهر یزد نیز از این مقوله مستثنی نیست.


بررسی ساختار فضایی و تحلیل شاخصهای توسعه روستایی در شهرستان بردسیر
این در حالی هست که شهر یزد یک مجموعه بی‌نظیر از مسکن بومی گذشتگان را در دل خود دارد که متاسفانه به دلیل عدم به روز رسانی، فرسوده قلمداد می‌شود و کمتر رد پایی از این الگو در ساخت‌و‌ساز سایر نواحی یزد دیده می‌شود.

یکی از دلایل این امر را می‌توان تغییر نیازها، سلیقه و مسائل اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی ساکنین دانست که باعث تغییر در تعریف مسکن بومی شهر یزد شده‌است.

از این رو پژوهش حاضر به دنبال ارائه مدل مسکن بومی شهر یزد با تاکید بر خصوصیات اقلیمی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با هستفاده از دو نمونه موردی در بافت قدیم (محله فهادان) و بافت جدید (محله قاسم آباد) هست.

این پژوهش در قلمرو پژوهش‌های اکتشافی، توسعه‌ای برنامه می‌گیرد که در اون از روش‌های توصیفی، تاریخی، تحلیلی، مقایسه‌ای و تطبیقی نیز هستفاده شده‌است.

در جمع‌آوری اطلاعات اون نیز از روش-های کتابخانه‌ای و میدانی از جمله برداشت 100% کالبدی مسکن محله قاسم‌آباد، مصاحبه با اهالی و مطالعه و برداشت یک نمونه از پلان مسکونی منطقه و همچنین مشاهده، برداشت و مطالعه دو نمونه از مساکن سنتی محله فهادان بهره‌گرفته شده‌است.

مهمترین دستاورد پژوهش حاضر ارائه مدل مسکن بومی شهر یزد بر مبنای خصوصیات اقلیمی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هست.

مدل مذکور بیان نماينده برخی از خصوصیات و ویژگی‌های مسکن از جمله فرم، جهت گیری، چیدمان فضایی، شیوه ساخت و نوع مصالح، نوع سقف، محل بازشوها و اندازه اون، ارتباط با واحد های مجاور و...

می‌باشد.

براین پايه بهترین فرم برای مسکن بومی یزد درونگرا، بهترین جهت‌گیری25 درجه جنوب شرقی، بهترین محل هستبرنامه بازشوها جداره جنوبی با نسبت 2 به 3 و با هستبرنامه سایه بان، بهترین اسکلت بتنی، بهترین مصالح نما آجر سفال، بهترین نوع سقف گنبدی دولایه و بهترین شیوه چیدمان فضایی برپايه رعایت اصل محرمیت هست.
60 out of 100 based on 55 user ratings 530 reviews