بررسی امنیت پایدار پارک ملت شهر زابل با تاکید بر خواست شهروندان


بررسی امنیت پایدار پارک ملت شهر زابل با تاکید بر خواست شهروندان
انسان و محیطی که در اون زندگی می‌کند کلیتی تفکیک‌ناپذیر از یکدیگر دارند.


نقش اشتغال در کاهش مهارجتهای روستایی، مطالعه موردی: دهستان مشایخ شهرستان ممسنی
این محیط باید بر اصولی هستوار باشد که علاوه بر پاسخگویی به نیاز شهروندان، بتواند به عنوان فضایی برای تداوم حضور فیزیکی و بقاء حیات جمعی نیز به حساب آید.


تحول اشکال کارستی و نقش آن در شناسایی منابع طبیعی با تکیه بر منابع آب زیرزمین (در ناهمواریهای زاگرس (بیستون-پرآوا))
برای تداوم و بقای این تعاملات و حضور فعال امت در این فضاها، وجود امنیت یکی از پايه ی‌ترین نیازها به شمار می‌آید که می‌تواند آرامش خاطر شهروندان را در فضاهای عمومی شهری امکان‌پذیر سازد.


مدل سازی کمی و پهنه بندی خطر زمین لغزشی در زاگرس چین خورده (مطالعه موردی حوضه آبخیز سرخون-استان چهارمحال و بختیاری)
مرزی بودن شهر زابل و عدم وجود فضاهای مناسب تفریحی گسترده در سطح شهر و حتی شرایط آب و هوایی این شهر ضرورت برقراری امنیت در پارک‌ها را دو چندان کرده هست.


تحلیل سینوپتیکی تاوه قطبی و اثرهای آن بر اقلیم ایران
هدف پژوهش حاضر بررسی امنیت پایدار در پارک ملت شهر زابل می‌باشد که امنیت را با شاخص‌هایی همچون: مبلمان شهری، کنترل مکان، ادراک بصری فضای سبز، امکانات رفاهی، بهداشت و نظافت و بررسی کف‌پوش‌ها، از نظر امت مورد سنجش برنامه داده.


تحلیل هیدروپولتیک ایران (محدوده مورد مطالعه غرب و جنوب غرب)
در این پژوهش روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی، بررسی‌های میدانی و مصاحبه بوده و جامعه آماری پژوهش شامل گروه سنی15 ـ 80 می‌باشد.


بررسی برآورد دمای سطح زمین از اطلاعات ‏‎AVHRR‎‏ در منطقه جنوب غربی ایران
تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم افزار SPSS صورت گرفته و نتایج در قالب جداول، نمودارها و تصاویر منتج از یافته‌های تحقیق ارائه گردید.


تحلیل و پیش بینی خشکسالیها و ترسالیهای استان مازندران
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که احساس امنیت از دیدگاه زنان و مردان باهم تفاوت دارد.


تحلیل رژیمی و پیش بینی دبی های سیلابی با تاکید بر پارامترهای فیزیکی (غرب دریاچه ارومیه؛ زولاچای تا مهابادچای)
زنان با میانگین 61 .

47، در برابر مردان با میانگین 08.

59، احساس ناامنی بیشتری می‌نمايند.

همچنین بین امنیت و سطح تردد افراد به پارک رابطه خطی مستقیم و معناداری وجود دارد که با افزایش امنیت، میزان تردد افراد افزایش و با کاهش امنیت، سطح تردد نیز کاهش می‌یابد.
60 out of 100 based on 15 user ratings 890 reviews