تأثیر جنسیت در حقوق جزای ایران


تأثیر جنسیت در حقوق جزای ایران
بخش اول به بررسی تاثیر جنسیت در حقوق جزای ماهوی می پردازد .


ارث اموال روستایی
این بخش به بررسی اون دسته از مسائلی که درحوزه حقوق جزای ماهوی برنامه دارد مثل مجازات‌ها و جرائم اختصاص دارد و بخش دوم به بررسی مسائل حقوق جزای شکلی و بررسی تفاوتهای موجود میان زنان و مردان در قوانین و مقررات شکلی مثل ادله اثبات دعاوی و نحوه اجرای احکام می پردازد .


اداره امور سازمان‌های محلی
هر دو بخش نیز در دو فصل جداگانه تنظیم گردیده هست.


منافع استراتژی ابرقدرت‌ها در منطقه خلیج فارس و تاثیر تحولات منطقه بر این استراتژی‌ها
از اونجایی که قوانین و مقررات ما بر گرفته از شرع مقدس اسلام و فقه شیعه می باشد سعی کرده ایم در کنار بررسی حقوقی موضوع به بررسی فقهی اون پرداخته و مبانی فقهی و شرعی موضوعات مورد بحث را بررسی کنیم .


بررسی سابقه تسلیحاتی و اثرات آن بر اوضاع سیاسی و اجتماعی کشورهای جهان سوم
در کنار بررسی مبانی فقه شیعه در بیشتر مسائل به بررسی موضوع در فقه اهل سنت نیز پرداخته و نظریات مذاهب اهل سنت را نیز در اون موضوع بیان کرده ایم .


طرح حقوق زوجین


قدرت ( ترجمه کتابی با این نام از انگلیس )


72 out of 100 based on 17 user ratings 692 reviews