خط مشی و کارویژه های مجلس شورای اسلامی در زمینه مسائل سیاسی طی سالهای (1381-1359)


خط مشی و کارویژه های مجلس شورای اسلامی در زمینه مسائل سیاسی طی سالهای (1381-1359)
یکی از اهداف والای انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 تحقق امت سالاری دینی و حاکمیت امت بر سرنوشت خویش بوده هست.


حقوق اقلیتهای دینی در قوانین استخدامی جمهوری اسلامی ایران در پرتو نظام بین المللی و حقوق بشر
در این پایان نامه در ابتدا به بررسی جایگاه مجلس در نظام های سیاسی دنیا و شیوه فعالیت اونها در احقاق حقوق امت پرداخته ایم، سپس به مراحل و شیوه تشکیل مجلس شورای اسلامی در ایران و کارویژه های اون بعنوان پیش زمینه توجه نموده و در پایان دوره 22ساله 1359 تا 1382 کارکرد مجلس را در تحدید قدرت و تحقق امت سالاری دینی مورد ارزیابی برنامه داده ایم.


روابط دولت - ملت‌ها در خاورمیانه : یک نظام بین‌الملل یا یک جامعه بین‌الملل؟


دستور موقت و موضوع آن


54 out of 100 based on 29 user ratings 1154 reviews