مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ازنظرحقوق اسلام وایران


مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ازنظرحقوق اسلام وایران
هدف این طرح روشن کردن موضوع وجود قائلیت موقعیت اشخاص حقوقی در نظام حقوقی اسلام و از دیدگاه حقوق ایران هست.


حقوق اساسی در اندیشه‌های امام خمینی (ره)


تضمین حقوق متهم در حقوق ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر


66 out of 100 based on 21 user ratings 896 reviews