تغییرات ژئوپولیتیک عمده در دهه 1990 و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران در مرزهای شمالی


تغییرات ژئوپولیتیک عمده در دهه 1990 و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران در مرزهای شمالی
رساله حاضر دربرگیرندهء دو فرضیه هست .


حفاظت از میراث فرهنگی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
"فرضیه اصلی پژوهش " بر این مبنا برنامه دارد که تغییرات ژئوپولیتیک در منطقه جغرافیایی شمال ایران در دهه 1990 بر امنیت ملی ایران تاثیر گذاشته هست .


بررسی شیوع ریسک فاکتورهای اصلی کاتاراکت در بیماران کاتاراکتی ‏‎Senile‎‏ مراجعه کننده به کلینیک چشم بیمارستان شهید رهنمون یزد
در مقابل "فرضیه رقیب " این تغییرات را بر امنیت ملی ایران را بی‌اثر فرض می‌کند.


نظارت همگانی و متقابل بین مردم و دولت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و ارتباط آنها با مقوله های آزادی و مسئولیت
سیر نوشتاری رساله سعی دارد تا دلایل و شواهدی در تایید فرضیه اصلی پژوهش ارائه کند.


بررسی رابطه حقوقی بین شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها
در این رساله تاثیر فروپاشی شوروی و هستقلال جمهوریهای آسیای مرکزی و قفقاز بر روابط ایران با روسیه و ترکیه، روابط ایران با جمهوریهای جدید، و مسائل اقتصادی و سیاسی ناشی از بهره‌برداری از نفت دریای خزر و نتايج اون بررسی خواهد شد.


بررسی تطبیقی صلاحیت فراسرزمینی در قوانین کیفری
یک جنبه بخصوص مهم، روابط ایران با جمهوری آذربایجان هست که مسائلی چون تقسیم و چگونگی بهره‌برداری از منابع نفت و گاز دریای خزر، بحران قره‌باغ، تحریک قومیت‌ها و روابط ایران با ارمنستان بر اون تاثیر می‌گذارد.


توقیف احتیاطی و قرارهای جایگزین در حقوق کیفری ایران
همچنین روابط ایران با روسیه و اونچه که می‌توان بعنوان "گرایش شرقی" ایران نام برد و احتمالا بازتابهای درازمدت در پی خواهد داشت از موضوعات مورد بررسی هست .


مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت کامپوزیت ایده آل ماکو و هلیومولار در ترمیم حفرات ‏‎CLV‎‏ دندانهای پره مولر فک بالا
در نهایت حاصل مباحث و نتیجه‌گیری از اون، نشان خواهد داد که دلایل برای پذیرش کدامیک از دو فرضیه اصلی پژوهش و فرضیه رقیب ، بیشتر هست .


ایالات متحده آمریکا و رژیم امنیت زیست محیطی92 out of 100 based on 72 user ratings 722 reviews