بررسی مسئلهء مشروعیت در حکومت پهلوی دوم (1320-1357)


بررسی مسئلهء مشروعیت در حکومت پهلوی دوم (1320-1357)
در رسالهء "بررسی مسئلهء مشروعیت در حکومت محمدرضا پهلوی" نگارنده کوشیده هست تا شرایط مشروعیت‌زا و همچنین مسائل مشروعیت‌زدا در حکومت مذکور را مورد بررسی برنامه دهد.


بررسی حقوقی شرط وجه‌التزام در حقوق ایران، اسلام و حقوق انگلیس
بر این پايه دستاویزهای مشروعیت‌بخش نظام پادشاهی محمدرضا در قالب مشروعیت سنتی که شامل نظام پادشاهی سنتی ایران و توسل به پاره‌ای نمادهای مذهبی می‌شده هست و همچنین مشروعیت قانونی و عقلائی که به مواردی چون تمسک رژیم به اصول قانون پايه ی مشروطیت نوسازی اقتصادی و بالا رفتن سطح زندگی امت را در بر می‌گرفته و بالاخره مقبولیت بین‌المللی و بهره‌مندی رژیم از حمایت قدرتهای بیگانه مورد بررسی برنامه گرفته هست و بالاخره نشان داده شده که حکومت مذکور در هر وقتی به چه شکلی از اشکال و به چه نحوی از انحاء به هر یک از این شرایط توسل می‌جسته هست .


نقش بزه دیده در تکوین جرایم جنسی شهرستان بندرعباس
همچنین در این رساله نشان داده شده هست که رژیم مذکور با چه نوعی از انواع بحرانهای مشروعیت مواجه بوده هست و بالاخره برنامه‌های تبلیغاتی، سیاسی و اقتصادی رژیم جهت غلبه بر این بحرانها مورد بررسی برنامه گرفته هست .


ایدئولوژی و بسیج سیاسی در انقلاب اسلامی ایران (از آغاز تا 22 بهمن 1357)
و در نهایت نشان داده شده هست که رژیم مذکور همواره با بحران مشروعیت دست به گریبان بوده و با عملکردهای اشتباه خود موجبات تعمیق چنین بحرانی را فراهم آورده هست .


تحلیل حقوقی و تصرف املاک اشخاص به وسیله دولت و شهرداری


بررسی تکالیف و اختیارات رئیس دادگستری به قائم مقامی از دادستان در حقوق کیفری ایران


72 out of 100 based on 47 user ratings 122 reviews