توسعه و تحول حقوق پناهندگان پس از جنگ جهانی دوم


توسعه و تحول حقوق پناهندگان پس از جنگ جهانی دوم
در این تحقیق سعی بر اون هست که سیر تحول حقوق پناهندگان را در دوران پس از جنگ جهانی دوم تا حال حاضر را بررسی نماید.


نقش جنبش دانشجویی در شکل‌گیری انقلاب اسلامی
در فصل اول ابتدا نگاهی به سابقه پناهندگی اعم از سابقه تاریخی و پناهندگی در اسلام و در دوران جامعه ملل دارد.


اصول حقوقی حاکم بر گات
سپس به انواع پناهندگی و انگیزه‌ها و منافع و پیامدهای اون پرداخته هست .


جدائم ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی (نقدی بر جنبه‌های کیفری قانونی اصلاحی سال 1372)
در فصل دوم فعالیتها و عملکرد ساوقت ملل در زمینه تدوین حقوق پناهندگان را بررسی می‌نماید.


اولیای عقد نکاح در مذاهب خمسه
در فصل سوم به وضعیت حقوقی پناهندگان و تحولات اون در دوران ساوقت ملل متحد می‌پردازد.


روابط اطراف ضمان عقدی در حقوق مدنی ایران
در نهایت در فصل آخر با توجه به کثرت تعداد پناهندگان و همچنین نگارش پایان‌نامه در ایران، بطور بسیار مختصر و گذرا اشاره‌ای به وضعیت حقوقی پناهندگان و عملکرد ساوقتهای بین‌المللی و داخلی در کشورمان پرداخته هست .


بررسی قاعده شروط در فقه امامیه


تحلیل حقوقی و فقهی اثر اشتباه در معاملات


98 out of 100 based on 68 user ratings 818 reviews