مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت کامپوزیت ایده آل ماکو و هلیومولار در ترمیم حفرات ‏‎CLV‎‏ دندانهای پره مولر فک بالا


مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت کامپوزیت ایده آل ماکو و هلیومولار در ترمیم حفرات ‏‎CLV‎‏ دندانهای پره مولر فک بالا
امروزه متداولترین ماده ترمیمی در قسمت قدامی دهان کامپوزیت ها هستند.


ماتریس مولد کدهای‏‎MDS‎‏
کامپوزیت ها رایج ترین موادی هستند که به بهترین وجه ممکن نیازهای زیبایی و دوام ترمیم ها را برآورده می نمايند.


بررسی تطبیقی اصل برائت، آثار و استثنائات آن در حقوق کیفری ایران و اسناد بین الملل
با توجه به کاربرد وسیع این ماده بررسی علل و شرایط شکست اون امری ضروری هست.


شناسایی استرینهای Mesohorizobium گره زای ریشه نخود در استانهای لرستان و کرمانشاه وارزیابی توانایی بیوکنترل آنها علیه Fusarium oxysporum
یکی از علل اصلی شکست ترمیم های کامپوزیتی ریز نشت ‏‎(Microleakage)‎‏ می باشد.


خط مشی و کارویژه های مجلس شورای اسلامی در زمینه مسائل سیاسی طی سالهای (1381-1359)
شرایط متعددی باعث ایجاد فاصله بین دیواره حفره و ماده ترمیمی می شود و این فاصله محلی برای نفوذ میکروارگانیسم ها و مایعات دهان را فراهم می کند که متعاقب اون مشکلات کلینیکی متعددی برای بیماران ایجاد می شود.


قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی
به دلیل اهمیت زیاد ریزنشت جهت تعیین دوام مواد ترمیمی در این مطالعه به بررسی ریزنشت دو نوع کامپوزیت ایده آل ماکو (ایرانی) و هلیومولار (خارجی) پرداختیم.


تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت با تاکید بر لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک ... مصوب 58 شورای انقلاب
جهت انجام این مطالعه 54 دندان پره مولر سالم فک بالا کشیده شده و جمع آوری گردید.


نظریه شورا در اندیشه سیاسی معاصر شیعه
حفرات ‏‎CLV‎‏ هستاندارد در ناحیه سرویکالی سطح فاشیال دندانها تهیه شد.


بررسی ساختار و نقش دیوان دایمی داوری در حل و فصل اختلافات بین المللی
دندانها به 4 گروه تقسیم شدند.

2 گروه آزمایشی 25 تایی و 2 گروه کنترل دوتایی.

حفرات گروه اول با کامپوزیت ایده آل ماکو، گروه دوم با کامپوزیت هلیومولار ترمیم شدند گروه سوم شامل 2 دندان کنترل منفی و گروه چهارم شامل 2 دندان کنترل مثبت بودند.

پس از گذشت 24 ساعت عملیات سیکل حرارتی در دمای 55-5 درجه سانتی گراد به تعداد 500 سیکل بر روی تمام نمونه ها انجام شد.

سپس نمونه ها با موم چسب و لاک ناخن مهر و موم شده و به مدت 48 ساعت در دمای 37 درجه سانتی گراد در فوشین قلیایی 5/0 % برنامه گرفتند.

پس از بیرون آوردن اونها از رنگ و شستشو جهت حذف رنگ اضافی از نمونه ها به روش سایشی و به وسیله دستگاه تریمر سطح مقطع تهیه گردید و میزان ریزنشت نمونه ها با کمک نگاره برداری رایانه ای ‏‎Computerized scanning‎‏ توسط دستگاه تصویربردار ‏‎(Scanner)‎‏ تصویربرداری شده و با برنامه نرم افزاری ‏‎Photoshop اندازه گیری شد.

ریزنشت مینا از سمان کمتر می باشد.

میزان ریزنشت مینا در کامپوزیت نوع ایرانی بطور معنی داری نسبت به نوع خارجی کمتر می باشد.

‏‎Pv=0.005<0.05‎‏.

همچنین میزان ریزنشت سمان در کامپوزیت نوع خارجی بطور معنی داری نسبت به نوع ایرانی کمتر می باشد.

‏‎Pv=0.014<0.05‎‏.
60 out of 100 based on 15 user ratings 1190 reviews