جنایات و صلاحیت در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی


جنایات و صلاحیت در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی
منشور ملل متحد در پیشفرمودار خود فراخوان می‌دارد: "ما امت ملل متحد مصمم هستیم که شرایط ضروری برای حفظ عدالت و احترام به تعهدات ناشی از معاهدات و سایر منابع حقوق بین‌الملل را فراهم کنیم".


مسئولیت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی با تأکید بر رویه قضایی
این متن در واقع ندای عدالتخواهی هست که از قرن‌ها پیش در برهه‌هایی از تاریخ برفراز و نشیب بشریت طنین‌افکن شده هست .


تصحیح انتقادی کتاب دستور اللغت المسمی بالخلاص تالیف بدیع الزمان ابو عبدالله حسین بن ابراهیم معروف به ادیب نطنزی
دیوان کیفری بین‌المللی با هدف احترام به اجرای عدالت بین‌المللی و حفظ صلح و امنیت و آسایش کلیه ملل جهان می‌تواند بعنوان یکی از نهادهای موثر در اجرا و تحقق حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی نقش قابل ملاحظه‌ای را ایفا نماید.


مسوولیت جامعه بین الملل در برابر نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه (مسوولیت حمایت)
به امید اونکه سیاست زده نشود و گامی موثر در تحقق عدالت جهانی باشد و قواعد حقوقی مورد قبول و اهتمام جامعه بشری، نهادینه و هستوار گردد.


اصل جبران کامل زیان در مسوولیت مدنی
پايه نامه دیوان کیفری بین‌المللی محصول سالها تلاش و کوشش کمیسیون حقوق بین‌الملل و نهادهای وابسته به ساوقت ملل متحد و نتیجه تغییر ساختار نظام بین‌الملل و نیز وقوع حوادث و فجایع دهشت بار انسانی در دهه 90 و فقدان ترتیبات لازم برای مقابله با این حوادث می‌باشد.


عقود مکاتبه ای در نظام عرفی (کامن لا) و تطبیق آن با حقوق ایران
از اون‌جا که پرداختن به کل مباحث مطروحه در پايه نامه پیچیده و دشوار می‌نمود.


معیارهای کمی و کیفی تعیین مجازات در قوانین کیفری ایران
لذا پس از مشورت با آقای دکتر ممتاز قرر بر این شد که بدو جنبه از مباحث مهم، عمده و پايه ی پايه نامه دیوان کیفری بین‌المللی که بعبارتی شالوده دیوان را تشکیل می‌دهد پرداخته شود این دو موضوع عبارتند از: -1 جنایات -2 صلاحیت .


اعتبار تعهدات قراردادی صغیر در فقه و حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر
همانطور که ملاحظه خواهد شد مندرجات این رساله به چهار فصل تقسیم شده هست .


بررسی عوامل موثر بر افزایش صادرات صنایع کوچک (صنعت چرم ایران)
در فصل اول کلیاتی از طرح پايه نامه بیان می‌شود نکاتی پیرامون تاریخچه، طریقه تاسیس دیوان و ...

در فصل دوم پايه نامه به موضوع جنایات پرداخته شده هست در این فصل سعی شده هست تا برپايه ترتیب مواد پايه نامه یک یک مورد بحث برنامه گیرد در هر مورد از جنایات ابتدا به تاریخچه‌ای از اون جنایات برپايه منابع و اسناد متقدم و متاخر پرداخته می‌شود و سپس به بیان کارهای مقدماتی که در کمیسیون روی این موارد صورت گرفته، تغییراتی که توسط گروههای کاری انجام شده تا به این مرحله نهایی نایل شده هست .

در فصل سوم به موضوع صلاحیت و اعمال اون پرداخته می‌شود و سعی شده که تا اونجا که ممکن هست نحوه بیان و طی مراحل اون از همان آغاز طرح در کمیسیون حقوق بین‌الملل، رفتن به گروههای کاری تا تصویب نهایی بیان شود و در فصل چهارم به دو بحث الحاق و ارزیابی این دو مقوله از پايه نامه خواهیم پرداخت .
72 out of 100 based on 17 user ratings 242 reviews