نقش جنبش دانشجویی در شکل‌گیری انقلاب اسلامی


نقش جنبش دانشجویی در شکل‌گیری انقلاب اسلامی
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بالاخص در ایران، کانونهای دانشجویی یکی از ملتهب‌ترین و موثرترین کانونهای موجود در جامعه می‌باشند.


بررسی و نقد ساختاری مجموعه اشعار قیصر امین پور
شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه و خصیصه‌های سنی و زیستی و روحی دانشجویان از مهم‌ترین علل شکل‌گیری تحرکات دانشجویی می‌باشند.


ابلاغ در نظام قضایی و اداری ایران
در اغلب کشورهای جهان سوم، نارسایی ساختارهای جامعه، بازتاب مستقیمی در بخشهای دانشجویی دارد، به همین دلیل جنبش دانشجویی را می‌توان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های میزان سلامت ساختارهای جامعه دانست .


تاثیر تدریس مبتنی بر راهبردهای فراشناختی در درک خواندن دانش آموزان مقطع ابتدایی منطقه جعفرآباد قم
در طول تاریخ معاصر ایران دو پدیده هستبداد و هستعمار نقش موثری در عقب‌ماندگی جامعه داشته‌اند به همین دلیل لبه تیز حملات گروههای سیاسی و به ویژه محافل دانشجویی متوجه نابسامانی‌هایی بوده که منشا نهایی اونها این دو پدیده بوده هست .


سیاستگذاری عمومی درباره جانبازان انقلاب اسلامی در دوره اصلاحات (دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی 1384-1376)
بغیر از موضوع کودتای 28 مرداد 32 به عنوان مصداق پیوند این دو پیوند، اگر "انقلاب سفید" شاه را حاصل تلاشی از ناحیه کشور حامی (آمریکا) برای نجات کشور پیرو (ایران) از سقوط و فروپاشی قلمداد کنیم درک موضوع فوق سهلتر می‌شود.


حقوق و مسئولیت های جوانان از منظر فقه شیعه
برنامه‌های این رفرم که می‌توانست تا حدی در پیشرفت کشور نقش ایفا نماید به دلیل عدم توجه به ارزشها و باورهای فرهنگی جامعه به ویژه در بخشهای مذهبی، به زمینه‌ای برای فروپاشی نظام تبديل شد.


وکالت بلاعزل در فقه و حقوق ایران
برنامه‌های پنجگانه توسعه اجتماعی، اقتصادی شاه به خصوص برنامه‌های چهارم و پنجم در بخش شهری موجب سنت گریزی نهادهای جامعه و پیدایش نوعی بی‌بند و باری و لجام گسیختگی از نظر مذهبی و در بخش روستایی نیز برنامه اصلاحات ارضی موجب مهاجرت روزافزون روستاییان به شهرها شد.


اراده یک طرفه در اعمال حقوقی (و بررسی تطبیقی آن در حقوق ایران و انگلیس)
روستاییانی که به شهرها آمده، عمدتا در بخشهای پایین شهری سکنی گزیده بودند.


بررسی و تحلیل مباحث هرمنوتیکی در دیوان حافظ
دچار نوعی بحران هویت یا دوگانگی فرهنگی شدند اونها در اون واحد از دو سو کشیده می‌شدند: از یک طرف علقه‌های سنتی - مذهبی و میراث به جای مانده از زندگی در روستا و از سوی دیگر فرهنگ مدرن و غیرمذهبی میراث برنامه‌های توسعه شاه در شهرها.

با افزایش درآمد تناشی از فروش نفت در دهه 50 و ورود بخش عظیمی از فرزندان این طبقه به دانشگاه، دانشجویان نمایندگی بحران هویت موجود در جامعه را بر عهده گرفتند.

اونها هستبداد و هستعمار را عامل این دوگانگی فرهنگی می‌دانستند.

و به اون می‌تاختند.

دکتر شریعتی موفق‌ترین کسی بوده که توانست با ارائه برداشتی نو از مفاهیمی اسلامی و شیعی به این بحران هویت جواب درخور دهد.

اندیشه‌های شریعتی ضمن هویت بخشی برپايه ایستارهای جامعه، پایگاه فکری مناسبی برای مقابله با هستبداد و هستعمار فراهم ساخت به همین دلیل اندیشه‌های وی با هستقبال شایانی از طرف جامعه و به ویژه در بین قشرهای مختلف دانشگاهی مواجه شد.

دانشجویان با سیاسی کردن توده‌های امت، افشاء ماهیت وابسته و سرکوبگرانه رژیم در مجامع بین‌المللی و نیز کشاندن دامنه اعتراضات دانشجویی به میان امت، نقش موثری در پیدایش و پیروزی رادیکالیزم مذهبی در سالهای 56 و 57 تحت رهبری امام خمینی بر عهده داشتند.

این نقش برپايه چارچوب نظری مدل نیل اسملسر (Neil Smelser) در زمینه جنبشهای اجتماعی تبیین می‌گردد.
54 out of 100 based on 59 user ratings 134 reviews