جایگاه بیگانگان در حقوق کیفری ایران


جایگاه بیگانگان در حقوق کیفری ایران
هدف از این پایان‌نامه بررسی وضعیت اتباع بیگانه در قوانین کیفری ایران هست و تلاش گردیده تا موقعیت بیگانگان از دیدگاههای مختلف حقوق کیفر عمومی، حقوق کیفر اختصاصی و آیین دادرسی کیفری مورد بحث برنامه گیرد لذا عنوان جایگاه بیگانگان در حقوق کیفری ایران انتخاب شد تا در برگیرنده موضوع بحث یعنی وضعیت بیگانگان در حقوق کیفری باشد.


بررسی تطبیقی چگونگی گذران اوقات فراغت جوانان ایرانی با کشورهای ژاپن و امریکا
در واقع بجای لغت عربی وضعیت از معادل فارسی اون یعنی جایگاه هستفاده شد تا هم نمایانگر موضوع بحث باشد و هم شان زبان زیبای فارسی در انتخاب عنوان تا حد امکان حفظ شود.


صور خیال جنگ در شعر شاعران انقلاب اسلامی


بررسی گویش روستای لزور در فیروزکوه


60 out of 100 based on 55 user ratings 680 reviews