ترجمه فصول 7، 8، 9 از کتاب حسابداری و گزارشات مدیریت

عوامل موثر بر قیمت سهام در صنایع کانی های غیر فلزی
بررسی دلایل عدم تمایل شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استفاده از ارزشهای بازار در ارزش گذاری سرمایه گذاریهای
امکان سنجی اجرای ارزیابی متوازن در شرکتهای فعال در صنعت لوازم خانگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
چگونگی ثبت حسابداری عقود اسلامی (مشارکت مدنی-سلف - فروش اقساطی) در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تحلیلی حسابداری (درآمد-هزینه) شرکتهای بیمه در ایران
بررسی ارتباط بین هموارسازی سود با اندازه شرکت و نوع صنعت بین شرکتهای پذیرفته شده در بروس اوراق بهادار تهران
تاثیر ویتگنشتاین بر الهیات مسیحی
بررسی عوامل موثر بر طولانی شدن انتشار گزارش حسابرسی
مقایسه‌ی ضیابری و رشتی (دو لهجه از گویش گیلکی)
رابطه بین نرخ بازده دارایی ها و نرخ تورم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مطالعه رابطه همبستگی بین ارزش افزوده اقتصادی ‏‎(EVA)‎‏و نرخ بازده داراییها‏‎(ROA)‎‏در ارزیابی عملکرد شرکتهای خودروساز فعال در سازمان بورس
جایگاه اجزاب در نظام های سیاسی با تاکید بر وضعیت احزاب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرن
بررسی رابطه بین جوسازمانی با استرس کارکنان در شرکت ملی صنایع مس ایران (مجتمع مس سر چشمه)
*