اثر قراردادهای بدهی (استقراض) بر مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه نسبت بدهی با هزینه سرمایه و بازدهی مورد توقع سهامداران
کاربرد حسابداری صنعتی در محاسبه قیمت تمام شده محصولات پتروشیمی تبریز
بررسی مشکلات و موانع استفاده از حسابداری مدیریت جهت برنامه‌ریزی در شرکتهای آب
بررسی ضریب کارائی ابزارهای تسهیلات بانک تجارت در جذب سپرده‌های منطقه مازندران (1375-1378)
بررسی تحلیل کاربرد حسابداری ارزشهای جاری در صنعت برق ایران
بررس حساسیت بتای تخمینی نسبت به انتخاب دروه‌های زمانی بازده
سودمندی اطلاعات صورت جریان نقدی در تصمیم‌گیریهای اقتصادی سرمایه‌گذران
بررسی تحلیلی تاثیر مخابره اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه بر قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
چگونگی ارزیابی طرحهای سرمایه‌ای از دیدگاه مدیریت مالی و مقایسه بین واقعیتها و پیش‌بینی‌ها - در بانک صنعت و معدن
بررسی تحلیل اثربخشی حسابرسی داخلی در صنعت گاز ایران
بررسی تحلیلی امکان (قابلیت) اعمال روشهای ارزشیابی حسابداری منابع انسانی
بررسی تاثیر مشارکت در بودجه‌بندی بر عملکرد مدیریت در صنعت نفت ایران
بررسی سودمندی انواع صورتهای مالی اساسی بر روی تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان.
*