بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم مشارکت در تهیه بودجه بر عملکرد مدیران شرکت های دولتی ایران

بررسی رابطه بین سیاستهای تقسیم سود و تغییرات قمیت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران
آزمایش تجربی در خصوص صورتهای مالی تعدیل شده بر مبنای شاخص عمومی قیمتها و اثرات آن بر برخی از تصمیمات اقتصادی
بررسی و ارزیابی سیستم حسابداری جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با استانداردها و اصول حسابداری در موسسات دولتی و غیر انتفاعی
پیش بینی جریان وجه نقد و ارائه یک مدل بهینه برای پیش بینی جریان وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی میزان استفاده از روشهای کمی تحلیل مالی در شرکتهای تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
تحقیقی پیرامون شاخص نسبتهای مالی گروه لوازم خانگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1376-1372
بررسی قدرت افشا اندازه های گوناگون داراییهای نفت و گاز
بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری به منظور برنامه ریزی، تصمیم گیری و کنترل در سازمان بنادر و کشتیرانی
بررسی پیرامون ضرورت محاسبه سود اقتصادی برای شرکتهای تولیدی
اهمیت ویژگیهای موسسات حسابرسی در فرآیند انتخاب حسابرس توسعه شرکتها و انگیزه های تغییر حسابرس در میان شرکتهای ایرانی
ارزیابی مالی سرمایه گذاری در مزارع شالیزار جهت پرورش ماهیان سرد آبی
بررسی و ایجاد سیستم قیمت تمام شده آب برای سازمان آب منطقه ای آذربایجان غربی
بررسی میزان توجیه پذیری استفاده از روش افزایش سرمایه جهت تامین مالی و تاثیر آن بر بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
*