بررسی ارتباط بین شاخص های سود و زیان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اهمیت ویژگیهای موسسات حسابرسی در فرآیند انتخاب حسابرس توسعه شرکتها و انگیزه های تغییر حسابرس در میان شرکتهای ایرانی
ارزیابی مالی سرمایه گذاری در مزارع شالیزار جهت پرورش ماهیان سرد آبی
بررسی و ایجاد سیستم قیمت تمام شده آب برای سازمان آب منطقه ای آذربایجان غربی
بررسی میزان توجیه پذیری استفاده از روش افزایش سرمایه جهت تامین مالی و تاثیر آن بر بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی نحوه استفاده از روشهای تحلیل وشناسایی میزان و موارد کاربرد آن در حسابرسی مستقل مالی در ایران با تاکیدی بر موسسات حسابرسی متوسط و کوچک
تحقیق پیرامون رابطه بین ریسک سیستماتیک جریانات نقدی عملیات و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی شرایط بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکتهای سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی نحوه ارزیابی و تعیین بهای تمام شده پروژه ها و واحدهای فنی در شرکت های بزرگ مهندسی مشاور در ایران
بررسی عوامل موثر بر مالیات تورمی و حق الضرب پول در اقتصاد ایران
بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی حسابرسان در موسسات حسابرسی ایران
بررسی اثر تعدیل ‏‎EPS‎‏ پیش بینی شده بر قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی مالی سرمایه گذاری در صنعت پرورش میگو در استانهای ساحلی جنوب کشور
بررسی نحوه استفاده از روشهای تحلیلی و شناسایی میزان کاربرد آن در حسابرسی مستقل مالی در ایران با تاکیدی بر موسسات حسابرسی متوسط و کوچک
*