سیستم تعیین قیمت خرید قطعات خودرو


سیستم تعیین قیمت خرید قطعات خودرو
این تحقیق به بررسی و ارزیابی سیستم تعیین قیمت خرید قطعات در شرکت ساپکو می‌پردازد.اهمیت این موضوع در فراهم آوردن فرایند هستبرنامه ساختارهای قیمت تمام شده و بهبود مستمر ترکیب سر فصل‌های هزینه خرید اون در رسیدن به قیمتهای رقابتی جهانی میباشد.شرکت ساپکو بعنوان یک شرکت بسیار موفق میتواند منشاء یک حرکت نوین برای هدایت و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت خودرو گردد تا با هستبرنامه سیستمهای نوین قیمت‌گذار قطعات ، بازده سرمایه، سرمایه‌گذاران را در این صنعت جذب و در بخش "صادرات " با ایجاد فرهنگ رقابتی، فعال نماید.با واقع شدن در موقعیت بازار صادراتی قطعه‌سازان به ادغام‌های واقعی افقی، موجب خواهند شد.


ارائه مدل پیش بینی قدرت پرداخت دیون با استفاده از نسبت های مالی در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران
سازندگان درباره فنون گوناگون مدیریت هزینه، از خود علاقه روز افزونی نشان میدهند.سازندگان قطعه بر این اعتقاد میباشند که در دستیابی به برتری رقابتی، از فنون مدیریت هزنیه بهره زیادی بایستی برد.این سیستم قیمت‌گذاری در پی اون هست در مرحله برنامه‌ریزی ساخت محصول، موقعيتهای کاهش هزینه را شناسایی و معرفی کند و با شروع تولید محصول نیز امکان کاهش دائمی هزینه را فراهم نماید.طریقه به ارزان کشاندن محصولات شرکتهای تولید خودرو خارجی وظیفه ما را در یافتن راهکارهای جهانی شدن از طریق ارتقاء کیفیت ، قیمت و تحویل به موقع، با اهمیت بایستی تلقی گردد.با بکارگیری صحیح اصول و هستانداردهای جهانی هزینه‌یابی بهای تمام شده قطعات خودرو شرکتهای تولید قطعه، حوزه عملیاتی خود را در قیاس به رقبای صنعت قطعات‌سازی خواهد یافت .سرمایه‌گذاری‌ها با شناخت و مطالعه اهداف از قبل تعریف شده در حوزه عملیاتی تولید قطعه، وارد خواهند شد.حدود مطالعاتی این بررسی عمدتا در حوزه فعالیت شرکت ساپکو با شرکتهای سازنده قطعه طرف قرارداد میباشد.با شناسایی گلوگاههای تصمیم‌گیری و ارائه برنامه‌ریزی با تجهیزات و امکانات مورد نیاز، طریقه عمل، تعیین خواهد شد.اختلاف نحوه مقایسه در هستانداردهای محاسبه قیمت تمام شده با قیمت تمام شده خرید قطعات در این سیستم به طریق مناسب ، بحث گردیده هست .این اختلاف عمدتا بنابر شرایط انتظاری سازنده از بازگشت سرمایه خود بروز نموده هست .در این سیستم محاسباتی جداولی طراحی گردیده هست که عنوانهای کلیدی و شرایط موثر در محاسبه، ابتدا تشریح میگردد.عبارات کلیدی سیستم فوق عبارتند از مواد اولیه مصرفی، قطعات نیمه ساخته و یا قطعات هستاندارد مصرفی - دستمزد مستقیم و حق‌الزحمه پیمانکاران جزء خارج از کارگاه تولیدی - نحوه هستهلاک ماشین‌آلات و تجهیزات - هستهلاک قالب - سربارها و نحوه محاسبه دستمزد هر ساعت کار مستقیم.در بخشی از نقل به روش جمع‌آوری اطلاعات با ترکیب تیم‌های تکمیل نماينده جداول که به شرکتهای سازنده قطعه مراجعه نموده و از طریق "مهندسی هزینه" به جمع‌آوری اطلاعات مورد پذیرش از فرایند تولید سازنده خواهند پرداخت ، اشاره می‌نماید.با توجه به مطالعه رفتار هزینه در ساختارهای تولیدی سازندگان تحلیل در نحوه اونالیز قیمت قطعات تولیدی و میزان تاثیر اون در سطح قیمت قرارداد به تفکیک شرایط هزینه ساخت .سازندگان در نحوه تعیین قیمت فروش قطعات به دو دسته "سودنگر" و "مقدارگرا" تقسیم می‌گردند.که در این نقل به تجزیه و تحلیل رفتار اونان پرداخته خواهد شد، و برنامه‌هایی جهت رفع هر گونه بروز مشکل اجرایی ارائه گردیده هست .


مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستمهای موجود در استان اصفهان با استاندارد بین المللی شماره 41


رابطه هزینه تجهیز منابع با بازدهی ناشی از تخصیص منابع در بانک ملی ایران طی سالهای 78-70


72 out of 100 based on 17 user ratings 992 reviews

بررسی اثر کلشی سین بر روی میزان پارتنولید و فعالیت آنتی اکسیدان بافت گیاه بابونه گاو چشم ‏‎Tanacetum parthenium L.‎‏ تولید شده از طریق ‏‎In vitro‎‏
بررسی تحلیلی محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی در مقابل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات : طراحی مدل پیش
ارائه الگویی مناسب برای مکانیابی مدارس ابتدائی با استفاده از ‏‎GIS‎‏ (مطالعه موردی شهرستان باغملک)
بررسی توان اطلاعات مالی سالهای گذشته جهت پیش بینی عملکرد سود و زیان آینده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی نقش آموزش حسابرسی در اندازه فاصله انتظارات بین حسابرسان مستقل و استفاده کنندگان از صورتهای مالی
ارتباط بین معیارهای موجود و مطلوب ارزیابی عملکرد مالی در شرکتهای برق منطقه ای تحت پوشش شرکت توانیر
بررسی رابطه محتوای اطلاعاتی صورتهای مالی و ریسک بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین تغییرات قیمت سهام و نسبت های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر سیستمهای پردازش الکترونیکی اطلاعات بر روشهای حسابرسی حسابرسان مستقل
بررسی تاثیر نسبت‌های مالی تعدیل شده براساس آثار تورم برتصمیمات استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی
بررسی تاثیر فرهنگ بر ارزشهای حسابداری درایران (آزمون تجربی مدل کروی)
*