میزان اتکای بانک‌های تجاری به اطلاعات صورت‌های مالی در اعطای تسهیلات به واحدهای اقتصادی در ایران


میزان اتکای بانک‌های تجاری به اطلاعات صورت‌های مالی در اعطای تسهیلات به واحدهای اقتصادی در ایران
صورتهای مالی اطلاعات صحیح و مناسب و قابل اتکایی را بموقع دراختیار موسسه ماليها برنامه دهد که می‌تواند بنحو موثری در تصمیم‌گیری‌های موسسه مالي درخصوص اعطای تسهیلات نقش داشته باشد.


ارائه الگویی مناسب برای مکانیابی مدارس ابتدائی با استفاده از ‏‎GIS‎‏ (مطالعه موردی شهرستان باغملک)
موسسه ماليها می‌توانند برپايه این وضعیت مشتری را بررسی و با توجه به وضعیت مشتری تصمیم‌گیری نمایند و از مخاطرات مصون بمانند.


بررسی توان اطلاعات مالی سالهای گذشته جهت پیش بینی عملکرد سود و زیان آینده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بنابراونچه فرموده شد صورتهای مالی در مرحله تصمیم‌گیری اهمیت زیادی دارد و می‌تواند بعنوان لوازم مهمی جهت بررسی وضعیت مشتری، کارایی مدیریت و ظرفیت مالی، ایفای نقش نماید، اما صورتهای مالی در ایران بدلیل مشکلات و نارسایی‌های عدیده در وضعیت و موقعیت مناسبی برنامه ندارد.


بررسی نقش آموزش حسابرسی در اندازه فاصله انتظارات بین حسابرسان مستقل و استفاده کنندگان از صورتهای مالی
از دید موسسه ماليها، مهمترین عامل موثر دراین نارسائیها، مسئله مالیات هست که باعث نادرست بودن اطلاعات شده هست بدلیل اینکه مسئولین مالیاتی با پشتوانه قانونی توانایی دریافت مالیات را دارند، موسسه ماليها به اظهارنامه مالیاتی اهمیت زیادی می‌دهند.


ارتباط بین معیارهای موجود و مطلوب ارزیابی عملکرد مالی در شرکتهای برق منطقه ای تحت پوشش شرکت توانیر
نارسائیهای دیگری که در صورتهای مالی وجود دارد، بطور خلاصه بشرح زیر می‌توان طبقه‌بندی نمود: - نارسائی در عناصر صورتهای مالی - عدم آشنایی مدیران با حسابداری و عدم هستفاده از اطلاعات حسابداری برای تصمیم‌گیری .


بررسی رابطه محتوای اطلاعاتی صورتهای مالی و ریسک بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
- مشکلات مربوط به قوانین تجاری و مالیاتی .


بررسی رابطه بین تغییرات قیمت سهام و نسبت های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
- مشکلات مربوط به سیستمهای حسابداری .


بررسی تاثیر سیستمهای پردازش الکترونیکی اطلاعات بر روشهای حسابرسی حسابرسان مستقل
- نبود تشکل حرفه‌ای و نبود نظام مستقل حسابداری در کشور و تدوین هستانداردهای حرفه‌ای هماهنگ با سیاستهای اقتصادی و اجتماعی .


بررسی تاثیر نسبت‌های مالی تعدیل شده براساس آثار تورم برتصمیمات استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی
- مشکلات مربوط به تجزیه و تحلیل صورتهای مالی .

از قبیل نبود نسبتهای هستاندارد صنعت بعنوان معیاری برای مقایسه واحدهای تجاری، و مشکلات ناشی از تاثیر تورم بر صورتهای مالی، در رابطه با نارسائیهای موجود در عناصر صورتهای مالی، می‌توان به نقل صورت تغییرات در وضعیت مالی اشاره نمود که بدلیل ضعفهای موجود در اون که در فصل سوم به اون اشاره شد ارزش خود را از دست داده هست .

همچنین عدم تهیه صورتهای جریانات نقدی برپايه بیانیه شماره 95، هیئت هستانداردهای حسابداری مالی، به اعتباردهندگان پیشنهاد شده هست که در ارزیابی، توانایی واحد تجاری در بازپرداخت تعهدات جاری و ایجاد جریانهای نقدی مثبت آینده بکار گیرند.

با توجه به انتقاداتی که به صورتهای مالی مبتنی بر قیمت تمام شده و ارزش تاریخی وارد شده هست بدلیل نوسانات دائمی قدرت خرید پول تجدیدنظر در ارقام و اطلاعات سنتی صورتهای مالی ضروریست و صورتهای مالی مبتنی بر ارزشهای جاری بعنوان صورتهای مالی تکمیلی می‌تواند اطلاعات مفیدی را در جهت تصمیم‌گیری گروههای مختلف بخصوص موسسه ماليها ارائه دهد.

سایر نارسائیها ارائه شده در بحث تئوری و تجربی که مورد بحث برنامه گرفت از ابعاد مختلف قابل بررسی می‌باشد.
72 out of 100 based on 57 user ratings 482 reviews