بررسی اثرات صورت جریانات نقدی بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران


بررسی اثرات صورت جریانات نقدی بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران
موضوع جدیدی که در سالهای اخیر توسط محافل علمی حسابداری مطرح گردیده این هست که صورت جریانات نقدی به عنوان یکی از صورتهای مالی پايه ی به جای صورت تغییرات در وضعیت مالی تهیه گردد و یکی از مزایای مهم تهیه این صورت تاثیر اون در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران عنوان گردیده هست .


بررسی و اصلاح نظام بودجه نویسی و حسابداری شهرداریهای کشور
از اونجائیکه نحوه چگونگی این تاثیر کاملا مشخص نیست لذا بررسی تاثیر صورت جریانات نقدی بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران مسئله اصلی این تحقیق هست .


ارزیابی وضعیت بودجه دانشگاه رازی طی سالهای 83-79 و ارائه راهکارهای توزیع بهینه آن
این تحقیق در واقع به بررسی تاثیر این صورت بر هستفاده نمايندگان صورتهای مالی در ایران می‌پردازد و می‌تواند مقدمه‌ای برای تحقیقات گسترده بعدی برنامه بگیرد.


ایمن‌چک (بانک اطلاعات چکهای مسروقه و مفقود شده بانکی)
از اونجا که بحث صورت جریانات نقدی بحث جدیدی در ایران هست تعداد کمی از شرکتها به صورت اختیاری اون را تهیه می‌نمايند و تعداد افرادی که با این صورت آشنایی دارند و در صورت نیاز می‌توانند از این صورت هستفاده بنمايند بسیار کم هستند لذا پس از بررسی مقدماتی نقش مثبت این صورت در اتخاذ تصمیمات گوناگون هستفاده نمايندگان صورتهای مالی احساس گردیده و باعث شده هست که در جهت معرفی این صورت بیان فواید این صورت و نحوه تهیه اون تحقیقات لازم انجام گردد و به صورت مدون جهت آشنا کردن هستفاده‌نمايندگان از صورتهای مالی ارائه شود.


بررسی ضرورت تدوین استاندارد حسابداری برای صندوق های بازنشستگی


بررسی نیازهای بخش بهداشت و درمان در راستای اصلاح نظام عملیات حسابداری و تقویت ساختار مالی دانشگاه‌ها


78 out of 100 based on 43 user ratings 1118 reviews

تأثیر خصوصیات ساختار سازمانی (ابهام در وظیفه و عدم تمرکز) بر عملکرد سیستمهای اطلاعاتی حسابداری
بررسی ارتباط میان نوع فرهنگ حاکم بر سازمان با استراتژی پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری
عوامل موثر بر انتخاب داوطلبانه حسابرس
استفاده از ویژگی‌های کیفی اطلاعات مالی در ارزیابی کیفیت سود (شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
بررسی رابطه بین سود نقدی سهام (DPS) با ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و بازده داراییها (ROA) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
[تاثیر ویژگی‌های مالکیت و هیات مدیره بر میزان افشای اطلاعات اختیاری شرکت‌های سهامی عام پذیرفته‌شده در بورس ایران]
ارزیابی میزان ریسک ذاتی حسابرسی، در سطح مانده حساب، از دیدگاه حسابرسان مستقل ایران
تاثیر ساختار مالی بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
سودمندی سود، سود تقسیمی و ارزش دفتری در تعیین ارزش شرکتها
*