رابطه بین نسبت های مالی و بازده سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران

ضرورت استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران
حسابداری سرمایه‌گذاریهای بلند مدت و موارد افشاء آن در صورتهای مالی
"بررسی چگونگی محاسبه قیمت تمام شده شیلات در ایران"
بررسی سیستم قیمت تمام شده برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران
آیا در قانون مالیات‌های مستقیم به جنبه‌های ارشادی از طریق وضع مکانیزم‌هایی جهت نیل به رشد اقتصادی و رهایی از وابستگی توجه کافی شده یا خیر؟
هزینه(قیمت) تمام‌شده یک ساعت پرواز هلیکوپتر و هواپیما (با در نظر گرفتن نوع وسیله)
بررسی و تعیین معیارهای اندازه‌گیری نسبت‌های صنعت در شرکت‌های تابع سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (صنعت سنگین کشور)
بررسی تاثیر تداوم حسابرسی بر کیفیت کنترلهای داخلی
حسابداری قیمت تمام‌شده کارگاه‌های پرورش ماهی
"نقش وجود یک استاندارد ملی بمنظور ایجاد یک روش واحد در خصوص نحوه و چگونگی سرمایه‌ای تلقی نمودن هزینه استقراض در ایران"
تحقیقی پیرامون کاربرد حسابداری تورمی در ایران
بررسی سیستم حسابداری در مرغداریهای ایران
تحقیقی پیرامون سیستم حسابداری در مرحله تهیه ذغال خشک در کارخانه ذوب آهن اصفهان
*