بررسی رابطهء بین سود تقسیمی و قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


بررسی رابطهء بین سود تقسیمی و قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مسالهء اصلی تحقیق این هست که مشخص شود که آیا در ارتباط با قیمت سهام خریداری شده سود نقدی سهام نقشی دارد یا خیر.


بررسی تاثیر تداوم حسابرسی بر کیفیت کنترلهای داخلی
به عبارت دیگر بحث پايه ی این هست که آیا افزایش سود نقدی سهام منجر به افزایش در قیمت سهام و برعکس ، کاهش اون، منجر به کاهش قیمت سهام در بازار سرمایه خواهد شد.


حسابداری قیمت تمام‌شده کارگاه‌های پرورش ماهی
یعنی تغییرات در سود نقدی سهام باعث تغییرات هم جهت در قیمت سهام شرکتهای مورد نظر خواهد شد یا نه.


"نقش وجود یک استاندارد ملی بمنظور ایجاد یک روش واحد در خصوص نحوه و چگونگی سرمایه‌ای تلقی نمودن هزینه استقراض در ایران"
در چنین صورتی می‌توان فرمود که سود نقدی بالقوه مفید بوده و دارای بار اطلاعاتی هست .


تحقیقی پیرامون کاربرد حسابداری تورمی در ایران
البته این بحث از اونجا ناشی می‌شود که در بازارهای کارای سرمایه فرض بر این هست که اطلاعات حسابداری و از جمله سود نقدی سهام تنها منبع اطلاعاتی نیستند که از طریق مدیران شرکتها به بازار انتقال می‌یابد.


بررسی سیستم حسابداری در مرغداریهای ایران
فرضیات تحقیق - این تحقیق بر دو فرض پايه ی زیر مبتنی هست : -1 میان سود تقسیمی هر سهم طبق مصوبهء مجمع عمومی و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شهرستان تهران رابطهء معنی‌داری وجود دارد.


تحقیقی پیرامون سیستم حسابداری در مرحله تهیه ذغال خشک در کارخانه ذوب آهن اصفهان
-2 میان سود تقسیمی پرداخت شده به سهامداران و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شهرستان تهران دارای رابطهء معنی‌داری وجود دارد.


بررسی و مقایسه توانایی مدل سه عامله فما-فرنچ و مدل مرسوم CAPM در توضیح نوسانات بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


ارزیابی نقش اطلاعات غیر تجمیعی حسابداری در تبیین بازده سهام


78 out of 100 based on 53 user ratings 578 reviews