مقایسه استانداردهای جهانی حسابداری قراردادهای اجاره‌ای بلند مدت باروش‌های متداول در نظام حسابداری شرگت‌های ایرانی


مقایسه استانداردهای جهانی حسابداری قراردادهای اجاره‌ای بلند مدت باروش‌های متداول در نظام حسابداری شرگت‌های ایرانی
بطور خلاصه مندرجات رساله را می‌توان بشرح زیر تقسیم نمود: - فصل اول بررسی هستانداردهای کشور آمریکا در رابطه با اجاره‌های بلندمدت (BFAS - شماره 13) - فصل دوم بررسی هستانداردهای کشور انگلستان در رابطه با اجاره‌های بلندمدت .


مطالعه تجربی بر نحوه قضاوت حسابرسان در اعمال آزمون های تحلیلی
- فصل سوم بررسی هستانداردهای بین‌الملل در رابطه با اجاره‌های بلندمدت .


بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و سود هر سهم (EPS) با ارزش بازار سهام (MV) (شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
- فصل چهارم بررسی رویه‌های معمول در رابطه با اجاره‌های بلندمدت در ایران (سیستم حسابداری شرکت بلبرینگ ایران بعنوان موجر) - فصل پنجم، تجزیه و تحلیل پرسشنامه های جواب داده شده توسط شرکتهای ایرانی که در رابطه با اجاره‌های بلندمدت بعنوان مستاجر عمل می‌نمایند.


عوامل موثر بر تصمیم پذیرش صاحبکار در موسسات حسابرسی
- مقایسه رویه‌های معمول در ایران با هستانداردهای جهانی، نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات .


بررسی رابطه‌ی حقوق و دستمزد با میزان سودآوری و تولید (ارائه خدمت) در شرکت توزیع برق مازندران


بررسی قیمت تمام‌شده پروژه‌های ملی در طرح‌های عمرانی طی برنامه اول توسعه


60 out of 100 based on 25 user ratings 500 reviews

ارائه مدل اقتضائی جهت تبیین روشهای مناسب اندازه‌گیری حسابداری در ایران
ارایه مدل جهت پیش‌بینی عملکرد (مالی و بازار) شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات مالی منتشره
"بررسی تطبیقی روشهای خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران"
بررسی میزان استفاده از امکانات بسته‌های نرم‌افزاری کاربردی حسابداری ایرانی و شناسایی عوامل موثر بر آن
بررسی مقایسه‌ای تاثیر محتوا و بار اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و وجه نقد حاصل از عملیات (CFO) در پیش‌بینی سودهای آتی در شرکتهای پذیرفته شد
بررسی توانایی سودها و جریانهای نقدی عملیاتی تاریخی در پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران
نگرش مدیران در زمینه افشای اطلاعات حسابداری اجتماعی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1386)
ارزیابی عوامل موثر بر ارزش افزوده آموزش حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد
بررسی میزان استفاده از روش های پیشرفته ارزیابی و تحلیل ریسک و تورم در رابطه با پروژه های بلند مدت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادا
*