بررسی بازده نقدی سرمایه‌گذاری بلندمدت در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


بررسی بازده نقدی سرمایه‌گذاری بلندمدت در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
موضوع اصلی این تحقیق بررسی بازده نقدی سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شهرستان تهران هست .


بررسی اثر ساختار مالکیت برعملکرد قیمت سهام در دوره های بحران بازار سهام
از نقطه نظر تبیین موضوع اصطلاحات کلیدی به شرح زیر تعریف می‌شوند: بازده نقدی عبارت از وجوه نقدی هست که مستقیما از طریق تقسیم سود نقدی و پرداخت اون به سهامدار در هر سال عاید سرمایه‌گذار می‌شود، بنابراین تنها سود سهام نقدی فراخوان شده و پرداخت شده را شامل می‌گردد و سودهای فراخوان شده‌ای که بجای پرداخت به سهامداران از محل اون‌ها افزایش سرمایه صورت گرفته هست ، و یا به دلایل دیگر عملا توسط سهامدار دریافت نی‌شود، مد نظر برنامه نخواهد گرفت .


بررسی نقش سهامداران اقلیت در سیاستهای تقسیم سود شرکتها
سرمایه‌گذاری بلند مدت در این تحقیق نظر دارد به مدل گوردون در ارزیابی اوراق بهادار و فرض بر اون هست که سرمایه‌گذار سهام را تا یک دوره بلند مدت (تا سررسید) نگه می‌دارد و قیمت هر وقت معادل جریانات نقدی آتی تنزیل شده خواهد بود.


بررسی قیمت سهام در عرضه های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران
این تحقیق بر این فرض هستوار هست که سرمایه‌گذار به عنوان یک منبع درآمد به سرمایه‌گذاری خود در سهام یا مجموعه‌ای از سهام نگاه می‌کند و به سودهای نقدی اون به عنوان منبع درآمد وابسته هست و قصد وی بهره‌گیری از بازده ناشی از افزایش قیمت سهام و بورس بازی در کوتاه مدت نیست .


بررسی اثرات تعامل سیستمهای حسابداری مدیریت و مدیریت فرآیند کیفیت بر کارایی کیفیت محصول در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ت
در واقع در این تحقیق سعی می‌شود در مورد بازار بورس بعنوان محل مطمئن سرمایه‌گذاری برای اون دسته از سرمایه‌گذارانی که به درآمدهای نقدی وابسته‌اند بررسی بعمل آید.


ارتباط بازده تحقق یافته، بازده مورد انتظار و عوامل ریسک شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


عوامل موثر بر خطای مدیریت در پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


78 out of 100 based on 43 user ratings 68 reviews