بررسی تحلیلی هزینه‌یابی پیمان‌های بلندمدت طراحی، ساخت و نصب سکوهای دریایی در ایران


بررسی تحلیلی هزینه‌یابی پیمان‌های بلندمدت طراحی، ساخت و نصب سکوهای دریایی در ایران
جنبه‌های اقتصادی یکی از مهم‌ترین موضوعات در ارزیابی و مطالعه طرح‌ها، بویژه طرح‌های عظیم سرمایه‌ای بهره‌برداری از منابع نفتی زیردریایی بوده هست .


رابطه بین کیفیت افشاء و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
در صنعت جوان "طراحی، ساخت و نصب سکوهای دریایی در ایران" هزینه‌یابی هم در مرحله پیش از شروع فعالیت و هم در طول فعالیت ، حائز اهمیت هست .


بررسی میزان افشا در گزارش های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی در مقایسه با گزارش های مالی حسابرسی شده توسط موسسات حسابدار رسمی
پايه ا برای آغاز سرمایه‌گذاری و شروع فعالیت پروژه‌های این چنینی لازم هست هزینه‌ها برآورد گردیده تا در خصوص توجیه‌پذیر بودن انجام سرمایه‌گذاری، تصمیمات لازم اتخاذ گردد.


بررسی تأثیر تغییر مدیریت بر مدیریت سود و قیمت سهام
برآورد هزینه مستلزم اولا انجام مطالعات دقیق فنی و مهندسی و شناخت کلیه فعالیت‌های پروژه، ثانیا هستبرنامه یک سیستم هزینه‌یابی مطلوب هست .


بررسی رابطه بین ویژگی‌های شرکت و به موقع بودن گزارشگری مالی میان دوره‌ای
در این پژوهش ، ضمن معرفی صنعت جوان و نوپای طراحی، ساخت و نصب سکوهای دریایی در ایران، هزینه‌یابی این صنعت مورد بررسی برنامه گرفته و به این نتیجه رسیدیم که عواملی همچون عدم شناخت دقیق فعالیت‌ها و عدم توانایی در برآورد هزینه مواد و تجهیزات پیچیده وارداتی و نیز شرایط فرعی دیگری مانند جدید بودن صنعت ، اولویت انتقال فن‌آوری در سیاستهای کلان کشور، مانعی در جهت هستبرنامه یک سیستم هزینه‌یابی مطلوب جهت برآورد هزیه طرحها می‌باشد.


رابطه بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت


بررسی تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر میزان وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت


54 out of 100 based on 59 user ratings 884 reviews