بررسی مبانی فلسفی سازنده گرایی و دلالتهای آن در آموزش ریاضی

بررسی مسائل روانی - تربیتی و اجتماعی کودکان و بزرگسالان پناهنده عراقی
نقش سبک دلبستگی زوجین برناهمسازی زناشویی
مطالعه حافظه کلامی و غیر کلامی در کودکان و نوجوانان دو زبانه ( ترکی - فارسی و کردی - فارسی )
بررسی تحلیلی علل و فراوانی معلولیتهای جسمی ، ذهنی ، حسی و حرکتی در کودکان سنین مدرسه ( نوع پنجم )
بررسی انواع اختلالات و مشکلات دانشجویان مراجعه کننده به مراکز مشاوره دانشگاههای تهران
بررسی ویژگیهای خانوادگی، اجتماعی و روانی زنان مجرم زندانهای ایران
بررسی مقایسه پیامدهای روانی- اجتماعی و اقتصادی طلاق بر مردان و زنان مطلقه
بررسی آسیب شناسی شخصیتی و روانشناختی دانشجویان دختر سال اول و آخر رشته روانشناسی در مقایسه با سایر دانشجویان رشته های دانشگاه الزهرا (س)
مقایسه و ارتباط سلامت روانی فرزندان و مادرانی که حضانت فرزندشان را دارند با فرزندان و مادرانی که حضانت فرزندشان از آنها سلب شده است.
رابطه متغیرهای فردی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دبیرستان شهر تهران
تهیه هوش آزمایش انفرادی تهران -استنفرد-بیته
مقایسه همدلی نوجوانان بزهکار ناسازگار و عادی دختر با مادران
استاندارد سازی و هنجاریابی مقیاس سنجش بخشودگی در خانواده برای خانواده های ایرانی
*