بررسی رابطه ویژگیهای خانواده با سلامت روانی دانش آموزان دختر سال سوم تجربی تهران


بررسی رابطه ویژگیهای خانواده با سلامت روانی دانش آموزان دختر سال سوم تجربی تهران
تشکیل شخصیت پدیده پیچیده ای هست .


نقش سبک دلبستگی زوجین برناهمسازی زناشویی
شرایط متعدد داخلی و خارجی مانند زمینه های ارثی ، شرایط هنگام تولد ، رویدادهای سپس تولد،تفاوتهای فردی ، رفتارهای تقویت نماينده مثبت و منفی ، و دیگر شرایط اجتماعی و فرهنگی ، هر یک به تنهایی یا به صورت متعامل در شکل گیری شخصیت فرد موثرند.


مطالعه حافظه کلامی و غیر کلامی در کودکان و نوجوانان دو زبانه ( ترکی - فارسی و کردی - فارسی )
بر پايه نظریه مکتب تحلیل روانی ، تجارب دوران کودکی ، مخصوصا تعامل با والدین دارای اثر غیر قابل تردیدی بر تصویر شخصیت فرد بزرگسالی هست.موضوع پژوهش حاضر ((بررسی رابطه ویژگیهای خانواده با سلامت روانی دانش آموزان دختر سال سوم تجربی شهرستان تهران هست.


بررسی تحلیلی علل و فراوانی معلولیتهای جسمی ، ذهنی ، حسی و حرکتی در کودکان سنین مدرسه ( نوع پنجم )
تحقیق از نوع مورد شاهدی هست و هدف اون بررسی فرضیه های عدم ارضای نوجوانان دانش آموز در محیط خوانواده های نابسامان و ارتباط اون با اضطراب ، افسردگی ، پرخاشگری ، وسواس و...


بررسی انواع اختلالات و مشکلات دانشجویان مراجعه کننده به مراکز مشاوره دانشگاههای تهران
می باشد.


بررسی ویژگیهای خانوادگی، اجتماعی و روانی زنان مجرم زندانهای ایران
آزمودنی ها 80 نوجوان دختر دانش آموز سال سوم تجربی دبیرستانهای شهرستان تهران هستند که نیمی از اونان بعنوان گروه مورد و نیمی دیگر بعنوان گروه شاهد انتخاب شده اند.گزینش آزمودنی ها با روش غربالگری و به کمک آزمون اطلاعاتی صورت گرفته هست و ا ز آزمون ‏‎SCL-90‎‏ برای بررسی فرضیه ها هستفاده شده هست.


بررسی مقایسه پیامدهای روانی- اجتماعی و اقتصادی طلاق بر مردان و زنان مطلقه
نتایج حاصل نشان دهنده تفاوت معنی داری بین گروههای مورد و شاهد می باشد.


بررسی آسیب شناسی شخصیتی و روانشناختی دانشجویان دختر سال اول و آخر رشته روانشناسی در مقایسه با سایر دانشجویان رشته های دانشگاه الزهرا (س)


مقایسه و ارتباط سلامت روانی فرزندان و مادرانی که حضانت فرزندشان را دارند با فرزندان و مادرانی که حضانت فرزندشان از آنها سلب شده است.


66 out of 100 based on 41 user ratings 116 reviews