بررسی نقش تماشای نمایش در کاهش افسردگی دانش‌آموزان سه ساله اول دبیرستان


بررسی نقش تماشای نمایش در کاهش افسردگی دانش‌آموزان سه ساله اول دبیرستان
هدف تحقیق، بررسی تاثیر نمایش (تئاتردرمانی) در میزان کاهش افسردگی هست .


بررسی رابطه باورهای کارآمدی معلم، خودکارآمدی ریاضی دانش آموز با عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه‌ی اول دبیرستان شهرستان فسا، در سال تحصیلی 87-1
این بررسی به روش آزمایش تجربی و از طریق آزمون افسردگی یک از 120 نفر دانش‌آموز پسر سه ساله اول یکی از دبیرستانهای شهرستان تهران در بین دو گروه گواه و شاهد انجام گرفته هست .


بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بارویکرد قرآنی بر افسردگی، پذیریش اجتماعی و عملکرد تحصیلی فراگیران
یافته‌ها نشان می‌دهد که عامل تماشای نمایش می‌تواند در سطح افسردگی این افراد کاهش محسوسی ایجاد کند ولی دو عامل وقت و ارتباط دوستان از قدرت تاثیر برخوردار نیستند.


بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی و سازگاری تحصیلی با نقش واسطه‌ای خودکارآمدی
افراد افسرده‌ای که در کلاس دوم نظری درس می‌خوانند و در سنین 15 تا 16 سالگی هستند، بیشتر از گروه سنی دیگر و کلاس‌های دیگر از تماشای نمایش تاثیر می‌پذیرند، تاثیر نمایش بر روی افراد افسرده‌ای که دارای معدل‌های تحصیلی پایین‌تر هستند بیشتر از افراد افسرده با معدل بالا و متوسط هست .


تاثیر تنیدگی بر توجه بینایی با نگاه به عاملهای شخصیتی
بیشترین اثر تماشای نمایش بر روی تمایلات خودآزاری، نارضایتی ناشی از احساس تقصیر، گریستن، اختلال خواب ، متهم کردن خود و بدبینی هست .


تأثیر آموزش‌های شناختی-رفتاری و شناختی-رفتاری مذهبی بر کاهش اضطراب دانش‌آموزان دختر پایه اول دبیرستان‌های شهر تهران


بررسی تأثیر موقعیت در قضاوت اخلاقی


74 out of 100 based on 84 user ratings 434 reviews