طرح اندیشه اسلامی در روانشناسی بالینی - مرحله اول افسردگی

اثربخشی آموزش ابراز وجود بر میزان شادکامی دختران مقطع تحصیلی راهنمایی شهرستان شهرری
رابطه راهبردهای یادگیری خودگردان با پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان دوره‌های آموزش حضوری و آموزش مجازی
بررسی تاثیر آموزش شناختی طبق مدل بک بر افسردگی مادران کودکان نابینا مادرزاد 12-7 سال شهر تهران
بررسی و مقایسه سلامت روان خواهران و برادران نوجوان در خانواده‌های دارای فرزند معلول ذهنی و خانواده‌های عادی در شهر بیرجند
هنجاریابی پرسشنامه حیطه‌های تغییر ال.ویس (ACQ) بر دانشجویان متاهل ساکن خوابگاه دانشگاه‌های دولتی روزانه وابسته به وزارت علوم در شهر تهران در
رابطه میزان استفاده از رسانه‌ها با سلامت روان، اعتیاد به اینترنت و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دبیرستانی و پیش‌دانشگاهی و دانشجویان مقط
رابطه جهت گیری هدف، خود تنظیمی یادگیری با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر سال سوم علوم انسانی، ریاضی -فیزیک شهر کرج در سال تحصیلی 1385-1386
بررسی و مقایسه عملکرد خانواده‌های عادی و خانواده‌های متقاضی طلاق
مقایسه بین میزان مهارت‌های اجتماعی و عزت نفس در دو گروه از دانش‌آموزان دبستانی مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی (ADHD) و ناتوانی‌های یادگ
بررسی اثربخشی پخش موسیقی متن (بدون کلام) بر انگیزش شغلی کارگران شرکت پایا سیستم مجتمع الکترونیک-مکانیک در شهرستان کرج
بررسی دیدگاه معلمان نسبت به میزان تحقق اهداف ارزشیابی تکوینی و تاثیر روش‌های ارزشیابی تکوینی (شفاهی و کتبی) بر نمرات ارزشیابی پایانی درس رو
بررسی چگونگی نگرش دانش‌آموزان دختر و پسر اول دبیرستان نسبت به ریاضیات و عوامل تأثیرگذار بر آن
بررسی رابطه بین تمایزیافتگی و رضایت زناشویی در کارمندان متأهل دانشگاه تربیت معلم
*